APIA începe controalele la fermierii care primesc ajutoare în 2017

05.07.2017

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunţat că a început controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la controlul pe teren — Campania 2017. Astfel, în perioada 01 iulie — 01 octombrie 2017, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalității de coordonare a implementării schemelor de plăți directe și a ajutoarelor tranzitorii care se aplică în agricultură, APIA efectuează controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice va avea loc în iarna sau în primăvara anului următor.

Eșantionul de control conține un număr de 104.146 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecocondiționalitate, a schemelor de sprijin pe suprafață și în sectorul zootehnic, astfel:

— pentru controlul pe teren prin metoda clasică — 28.547 fermieri;

— pentru controlul pe teren prin metoda teledetecției — 75.599 fermieri.

Scopul verificărilor la fața locului este acela de a controla condițiile în care se acordă ajutorul în conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea. Pe scurt, aceasta înseamnă verificarea fiecărei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafață și aspecte privind utilizarea/acoperirea terenului.

Obligațiile fermierilor selectați la control sunt următoarele:

— să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei;

— să prezinte inspectorilor informații și documente legate de obiectul controlului;

— să delimiteze parcelele, la fața locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înființată aceeași cultură.

Controlul se poate face și în lipsa fermierului dacă, scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesară prezența fermierului atunci când acesta a fost selectat cu scop control agromediu și de asemenea pentru controlul cerințelor de ecocondiționalitate.

În cazul în care fermierul refuză sau restricționează accesul în exploatație a reprezentanților APIA, pentru efectuarea controlului la fața locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilă.

 

 

Citiți și despre: