Stiri: Social

Subvenționarea accizei la motorină în 2024.

Aproape 60.000 de pensionari vor putea merge la băi, în acest an

04.01.2016

În acest an, pensionarii din România vor avea la dispoziţie un număr de 59.641 locuri de tratament balnear, în unitățile din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Locurile sunt asigurate pe 19 serii de trimitere și li se pot adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul curent, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alți operatori economici interesați.

Astfel, în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, nr. 340/2015, sunt prevăzute sume cu această destinație în valoare de 318.243.000 lei, la capitolul ‘Asigurări și asistență socială”, titlul Asistență sociala — Ajutoare sociale în natură, potrivit Ministerului Muncii.

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete.

În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.