Constructii

Aquaserv

AQUASERV contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunității

01.08.2021

Prin producerea şi distribuţia apei potabile, colectarea şi epurarea apelor uzate și managementul apelor pluviale, compania ajută la creșterea calității vieții locuitorilor. Compania AQUASERV S.A. continuă să fie unul dintre cei mai importanţi Operatori Regionali în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România şi singurul operator regional licenţiat în domeniu din judeţul Mureş. Acest lucru reiese şi din studiul Radiografia performanțelor financiare ale operatorilor regionali de apă și apă uzată din România, realizat pentru Asociaţia Română a Apei – ARA, publicat anul trecut, care plasează AQUASERV S.A. între primele șapte companii în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

„Un lucru demn de remarcat şi îmbucurător, în același timp, este faptul că AQUASERV S.A. reuşeşte aceste performanţe economice, continuând să menţină preţul apei şi al canalizării sub media naţională. De fapt, acest indicator este printre singurii la care Compania AQUASERV S.A. se află spre coada clasamentului. Practic în acest moment,  compania se situează de abia pe locul 37 din 43 de operatori regionali din România, având printre cele mai mici tarife din ţară”, ne-a declarat Dna. Raluca Maior, Director Dezvoltare în cadrul AQUASERV S.A.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

Cel mai important moment din evoluția companiei din ultimii ani este reprezentat de depunerea la Autoritatea de management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a Studiului de fezabilitate aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, în valoare de peste 170 de milioane de euro.beespeed

Acest proiect, care prevede extinderea sistemelor de apă potabilă şi canalizare cu sute de kilometri, precum şi construirea sau reabilitarea a zeci de staţii de clorinare, de pompare şi rezervoare de înmagazinare, va marca, fără urmă de îndoială, dezvoltarea companiei în următorii ani.

Producerea şi distribuţia apei potabile, colectarea şi epurarea apelor uzate, precum şi colectarea şi managementul apelor pluviale, sunt servicii fără de care nu este posibilă dezvoltarea economică şi socială a unei comunităţi

În ceea ce priveşte aria de operare, compania și-a consolidat extinderea în judeţul Harghita, unde, pe lângă oraşul Cristuru Secuiesc, AQUASERV S.A. a preluat şi operarea sistemelor de distribuţie din comuna Secuieni. Ca urmare, atât portofoliul de clienţi, cât şi lungimea reţelelor operate continuă să crească. Numărul clienţilor noi deserviţi a crescut din 2019 cu mai bine de 7.000, ajungând la 323.545, lungimea reţelelor de apă potabilă operate depăşește 1.500 de km, în creştere cu peste 70 de km din 2019, la fel şi lungimea reţelelor de canalizare, care a ajuns la peste 940 de km, faţă de 883 în 2019.

Cele mai importante proiecte realizate și în desfășurare

Compania AQUASERV S.A. a finalizat recent cel mai mare proiect de investiţii din istoria sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, din aria sa de operare. Este vorba de proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş.plati un doi

Compania este Beneficiarul Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu (buget CE 2007-2013), faza 1, respectiv în cadrul  Programului Operaţional Infrastructură Mare (buget 2014-20120), faza 2.

Acest proiect reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţul Mureş, în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare, de pe urma căruia beneficiază aproximativ 300.000 de locuitori din zona de operare AQUASERV S.A., valoarea totală fiind de 110.875.965 de euro.

Proiectul Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş reprezintă cea mai importantă investiţie de până acum din judeţ în domeniul infrastructurii de apă potabilă şi canalizare

Investiţiile cuprinse în acest proiect au permis Companiei AQUASERV S.A. să extindă şi să modernizeze reţelele de apă şi canalizare în 7 oraşe – Tîrgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc.

În plus, aceste investiții au creat condiţiile tehnice pentru realizarea sistemelor locale de distribuire apă potabilă pentru locuitorii din 57 de comune, datorită aducţiunilor construite în zonă. Prin intermediul acestui proiect, peste 160 de km de reţele de apă potabilă şi aproximativ 90 de km de reţele de canalizare au fost construite sau reabilitate. De asemenea, au fost construite sau modernizate 6 uzine de apă potabilă şi 5 staţii de epurare a apelor uzate.

„La sfârşitul lunii martie 2021, Compania AQUASERV S.A. a primit, de asemenea, confirmarea oficială privind câştigarea finanţării pentru proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică, în valoare de peste 2 milioane de euro, finanţat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, detaliază Directorul de Dezvoltare.

Proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică

Prin intermediul acestui proiect, implementat în perioada 30 martie 2021 – 31 martie 2022, AQUASERV S.A. va înlocui instalația de cogenerare (producere simultană a energiei electrice și termice), care funcţionează în acest moment la stația de epurare din Cristeşti – Mureş, cu una mult mai performantă.

Proiectul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea biogazului pentru producere de energie electrică și termică va înlocui instalația de cogenerare existentă cu una mult mai performantă

În prezent, la stația de epurare Tîrgu Mureș are loc valorificarea biogazului produs în procesul de stabilizare anaerobă a nămolului, într-o instalație de cogenerare cu ajutorul căreia se produce simultan energie electrică și termică, pentru acoperirea parțială a consumului stației de epurare.Flochem

Studiul de fezabilitate, parte a aplicației depuse pentru finanțare, indică importante beneficii ale proiectului, printre care reducerea cu peste 70% a consumului de energie electrică al stației de epurare.

Totodată, proiectul permite reducerea emisiilor de CO2 cu 1.215 tone/an, avantaj financiar net în urma implementării acestei măsuri de eficientizare energetică de peste 270 de mii de Euro/an. Mai mult, vor fi posibile utilizarea biogazului rezultat în procesul de fermentare a nămolului pentru generarea de energie electrică şi termică, asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzirea clădirilor din incinta staţiei de epurare şi pentru fermentarea nămolului tehnologic, precum și recuperarea energiei termice reziduale din instalația de cogenerare și utilizarea acesteia pentru uscarea nămolului din stația de epurare.

Studiul comparativ privind compoziția și calitățile apei

În scopul îmbunătățirii cunoștințelor în rândul consumatorilor în ceea ce privește informațiile relevante asupra calității apei potabile și creșterea încrederii consumatorilor în utilizarea pentru consumul propriu al apei potabile furnizate în sistemele publice de alimentare, a fost efectuat un studiu comparativ privind compoziția și calitatea apelor îmbuteliate și a apei potabile de la robinet.

În cadrul studiului, au fost analizate 20 de mărci diferite de ape îmbuteliate, existente pe piaţa de retail din judeţul Mureş, şi 9 probe de apă potabilă din reţeaua publică de alimentare din municipiul Târgu Mureş, prin determinarea unor parametrii fizici şi chimici, pentru a stabili compatibilitatea lor cu legislaţia apei potabile din România.

Studiul comparativ privind compoziția și calitățile apei dovedeşte, încă o dată, că apa furnizată de către AQUASERV S.A. poate fi consumată cu încredere

Potrivit rezultatelor obţinute în cadrul studiului, 9 probe din cele 20 de ape îmbuteliate analizate nu respectă criteriile selectate, prevăzute în legislaţie, în schimb toate probele de apă potabilă din reţeaua publică de alimentare sunt conforme cu legislaţia în domeniu.

„Acest studiu dovedeşte, încă o dată, că apa furnizată de către Compania AQUASERV S.A. poate fi consumată cu încredere, lucru demonstrat atât de rezultatele analizelor efectuate în cadrul laboratorului Companiei AQUASERV S.A., cât şi de cele efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Mureş. Întreg studiul poate fi găsit aici: https://aquaserv.ro/apa/studiu-privind-consumul-de-apa”, precizează Dna. Raluca Maior.

Educarea clienților cu privire la reducerea consumului de apă

Compania AQUASERV S.A. se implică într-o mare măsură în informarea și educarea clienților cu privire la reducerea consumului de apă. De altfel, mai ales în sezonul cald, mulți utilizatori sunt din păcate tentați să folosească cantități semnificative de apă de la robinet pentru irigarea culturilor agricole, a gazonului sau a plantelor din gospodăria proprie, fapt ce contribuie la creşterea semnificativă a consumului de apă. Tot în cadrul acestor campanii de informare şi educare, se comunică soluţii simple și rapide pentru colectarea apei de ploaie, care poate fi utilizată pentru irigarea grădinilor.

În contextul în care mediul înconjurător a devenit una dintre preocupările prioritare pentru întreaga lume, este evidentă necesitatea educării tinerelor generaţii în acest domeniu

„Campania îşi doreşte să-i determine pe copii, adulţi în devenire, să conştientizeze faptul că sănătatea planetei se află în mâinile lor şi că gesturile lor de zi cu zi pot avea consecinţe de netăgăduit, chiar ireversibile, asupra viitorului Terrei”, afirmă Directorul de Dezvoltare.

Casa Apei, în rețeaua globală a Muzeelor de Apă

Începând cu data de 26 februarie 2019, Casa Apei din Tîrgu Mureş a fost acceptată, în mod oficial, în Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, aflată sub egida UNESCO. Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă a fost gândită ca o modalitate concentrată la nivel mondial pentru informarea, educarea și conștientizarea cetățenilor planetei și autorităților în păstrarea moștenirii culturale și patrimoniale a apei, a relației istorice unice a umanității cu această cea mai prețioasă sursă de viață.

Compania AQUASERV S.A. a devenit, prin Casa Apei, al doilea membru din România al reţelei, alături de Muzeul Apei din Cluj

„Ca de obicei în ultimii ani, AQUASERV S.A. a participat şi în acest an la evenimentul Noaptea Muzeelor, prin intermediul obiectivului Casa Apei din Târgu Mureş. Ajuns la a  XV-a ediție, după o perioadă de pauză forțată în 2020, evenimentul Noaptea Muzeelor 2021 s-a desfăşurat anul acesta în data de 12 iunie, în peste 20 locații din Târgu Mureș și împrejurimi. Sloganul evenimentului din acest an, Păstrăm tradiția și ne reconectăm la comunitate”, s-a potrivit perfect cu ideea care a stat la baza amenajării Casei Apei din Tîrgu Mureş”, mai precizează Dna. Maior.

Proiecte de responsabilitate socială

Compania AQUASERV S.A.. se implică activ în viața comunităților din zona de operare, desfășurând acţiuni menite să protejeze şi să îmbunătăţească condițiile de trai ale diferitelor grupuri sociale, respectiv să își aducă contribuția la o societate mai bună și un mediu mai curat. Astfel, pe lângă sponsorizările acordate în diferite domenii, compania derulează un amplu program de proiecte sociale în beneficiul comunităţilor unde îşi desfăşoară activitatea. Domeniile de interes ale Companiei AQUASERV includ protejarea mediului înconjurător, educaţia, sănătatea, cultura, asistarea socială a persoanelor şi, nu în ultimul rând, sportul.

Modalităţile de implicare socială ale companiei includ voluntariatul corporatist, educaţia pentru protecţia mediului înconjurător, sponsorizări şi mecenate.

Un exemplu de implicare socială a AQUASERV S.A. îl reprezintă acţiunile educative organizate cu prilejul Zilei Mondiale a Apei şi Şcoala Altfel

În timpul Școlii Altfel, mii de elevi de la zeci de instituţii de învăţământ din aria de operare vizitează Uzinele de apă, Staţiile de epurare, Casa Apei precum şi alte obiective AQUASERV, unde află modul în care se transformă apa din râul Mureş în apă potabilă, precum şi modul în care apa uzată este tratată pentru a se reîntoarce curată în râu.

„Deşi în contextul pandemiei de coronavirus multe acţiuni care presupuneau participarea fizică la diferite activităţi au fost anulate, am desfășurat mare parte dintre ele în mediul online. De altfel, unul dintre principalele mesaje care au fost în centrul luptei împotriva virusului, şi anume cel referitor la igiena mâinilor, este de ani de zile inclus în campaniile de comunicare AQUASERV S.A., prin urmare compania s-a implicat încă din primele zile ale pandemiei în promovarea acestui mesaj, prin toate platformele de comunicare online pe care le deţine”, explică Directorul de Dezvoltare.

Performanțe financiare

Din punct de vedere financiar, Compania AQUASERV S.A. este, de asemenea, o companie solidă. Situaţia financiară a societăţii este stabilă, faţă de 2019 înregistrând creşteri atât ale cifrei de afaceri, de la 108,2 milioane de lei la 109,4 milioane de lei, cât şi ale profitului net, care a înregistrat o creştere de aproape 20% în 2020 ajungând la 4,5 milioane de lei. În acest context au crescut şi investiţiile companiei, care au ajuns la 25,3 milioane de lei în 2020, faţă de 22,3 în 2019.

Estimările pentru anul 2021 sunt mai rezervate, compania aşteptându-se la o uşoară stagnare a indicatorilor financiari, cauzată atât de contextul economic, cât şi de faptul că noul proiect în valoare de peste 170 de milioane de euro este încă într-un stadiu incipient.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/aquaserv-tirgu-mures-100-de-ani-de-traditie-in-slujba-comunitatii/