Aquatim

Aquatim – o societate puternică, dinamică și atentă la confortul şi siguranţa consumatorilor

01.12.2018

Performanțele societății au fost răsplătite și în 2018 prin urcarea pe podiumul Topului Național al Firmelor, în cadrul Galelor Excelenței în Afaceri. Istoria apei în Timişoara este una fascinantă. La începuturile secolului al XX-lea, prima staţie de epurare a apei uzate de  pe teritoriul României a fost pusă în funcţiune la Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului, în data de 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înfiinţat Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, prima formă de organizare a serviciilor publice din ţară. De toate aceste realizări se leagă numele unui tânăr inginer talentat, Stan Vidrighin, care a devenit apoi o personalitate influentă a vremii.

Aquatim a fost înfiinţată, ca regie autonomă, în data de 1 martie 1991, preluând activitatea şi responsabilităţile structurilor administrative care gestionau serviciile de apă şi de canalizare. Strategia de dezvoltare a companiei a urmat câteva repere cheie: schimbarea formei de organizare juridică, accesarea unor surse externe de finanţare pentru investiţiile de anvergură şi extinderea operării la nivel regional.

Misiunea Aquatim

Principalele responsabilităţi ale Aquatim vizează siguranţa şi confortul clienţilor, dar şi protecţia mediului. Pentru a asigura acest lucru, compania a implementat, în staţiile de tratare şi în staţia de epurare din Timişoara, tehnologii moderne şi sisteme automate de monitorizare şi control. Un dispecerat central preia la orice oră, sesizările clienţilor.

Calitatea apei este verificată în fiecare zi în laboratorul societăţii, care deţine o certificare RENAR

“Asigurăm servicii de înaltă calitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, sănătatea şi securitatea angajaţilor şi a tuturor partenerilor noştri de interes”, ne-a declarat Dl. Ilie Vlaicu, Directorul General al Aquatim S.A.

În acest scop, la toate nivelurile funcţionale, Aquatim se angajează să asigure servicii de înaltă calitate, pentru a satisface în mod constant cerinţele şi aşteptările fiecărui client, să planifice şi să organizeze transferul de cunoştinţe şi bune practici către noile structuri create și să asigure dezvoltarea infrastructurii serviciilor din aria de operare. De asemenea, compania urmărește să protejeze mediul înconjurător prin retehnologizare, prin prevenirea şi controlul poluării, prin gestionarea resurselor, materialelor şi a deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile.

Printre dezideratele societății enumerăm și asigurarea securității şi sănătății la toate locurile de muncă, a disponibilității resurselor necesare şi alocarea responsabilităţilor pentru sistemul de management integrat, precum și conformarea cu cerinţele legale în vigoare.

Portofoliul de servicii

Societatea Aquatim furnizează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara şi în alte 123 de localităţi din judeţul Timiş. Activitatea din judeţ este coordonată de sucursalele din oraşele Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia şi Sânnicolau Mare. Formula de conducere cu care funcţionează societatea, începând din anul 2006, este organizată pe patru direcţii, coordonate de câte un director executiv, cu responsabilităţi în domeniile tehnic şi al relaţiilor cu clienţii, producţie, dezvoltare şi financiar-economic.

Tradiţia de sute de ani a alimentării cu apă şi a canalizării din Timişoara obligă societatea să fie conectată la un viitor ce înseamnă dezvoltare permanentă, modernizare şi servicii de cea mai bună calitate

Principalele îmbunătăţiri ale serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare realizate începând cu anii ’90 au fost posibile pentru că Aquatim s-a orientat, la momentul oportun, spre atragerea unor programe cu fonduri nerambursabile. Primul a fost Municipal Utilities Development Programme (MUDP), demarat în anul 1995, în valoarea de circa 12 milioane USD. În urma MUDP, Timişoara a fost, în anul 2002, primul oraş din România contorizat integral. A urmat programul ISPA, program de investiţii din fonduri europene în valoare de 45 de milioane de Euro, în urma căruia Timişoara are, din anul 2011, o staţie de epurare nouă, care respectă toate normele UE de mediu.

Inovație și cercetare în domeniu

Aquatim este de ani buni alături de mediul academic şi ingineresc, universităţile Politehnică, de Vest și de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara fiindu-le parteneri în activitatea de implementare a noilor tehnologii şi de modernizare a echipamentelor cu care lucrează.

Proiectele CASCADA și TANAGRA sunt două granturi de cercetare derulate la Aquatim în 2017, prin care salariații societății au beneficiat de cunoștințele și experiența rezultate în urma colaborării cu echipe de experți din domeniile mecanic, electrotehnic, hidraulic, IT și automatizări.

CASCADA vizează dezvoltarea de soluții software și hardware pentru centralizarea și optimizarea sistemelor SCADA, de control automat și conducere la distanță a proceselor de la stațiile de tratare și epurare, iar TANAGRA are ca obiect transferul de cunoștințe privind exploatarea pompelor de apă pluvială din sistemele de canalizare, prin identificarea soluțiilor mecanice, electrice și hidrodinamice adecvate. Totodată, studenţi de la cele trei instituţii de învăţământ superior şi-au făcut practica în diferite departamente din Aquatim, o parte dintre ei devenind, de-a lungul vremii, colegi.

Facilități oferite clienților

Compania pune la dispoziţia clienților mai multe puncte de plată a facturii: la casieriile societăţii, prin reţelele bancare și la unităţile poştale informatizate din Timişoara. În restul localităţilor unde operează Aquatim, facturile se pot achita la toate ghişeele poştale şi la factorii poştali, la magazinele din reţeaua PayPoint, centrele de plăți un-doi ale Mobile Distribution și prin intermediul serviciului Westaco Express, disponibil în stațiile OMV.

Atitudine față de mediul înconjurător și față de resursa umană

Pentru respectarea angajamentelor majore asumate, conducerea Aquatim S.A. a decis implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, adecvat domeniului de activitate şi scopului organizaţiei. Documentele sistemului de management integrat sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.

Sistemul de management integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura şi dimensiunile impactului activităţilor asupra mediului înconjurător, dar şi cu natura şi nivelul riscurilor de securitate şi sănătate în muncă

În prezent, compania deține 900 de angajați, formați prin intermediul cursurilor derulate de Fundaţia româno-germană Aquademica. ”Formarea profesională şi educaţia sunt doi vectori esenţiali în dezvoltarea noastră, ca societate dedicată în egală măsură angajaților și clienților”, a continuat Dl. Vlaicu.

În acest sens, AQUATIM își evaluează periodic politica, obiectivele şi programele de management, în scopul adecvării şi perfecţionării continue, sprijină angajaţii proprii, prin instruire şi conştientizare, în vederea dezvoltării profesionale şi a cunoaşterii obligaţiilor individuale în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, și încurajează întregul personal să-şi aducă contribuţia la protecţia mediului înconjurător.

Programul investițional

Aquatim, prima companie de utilităţi publice din România care a contractat un împrumut fără garanţii de la BERD, în anul 2007, se află acum la al treilea contract de împrumut, pentru co-finanțarea unui program amplu de investiții în apă și canalizare în județul Timiș.

Cu programe de asistență financiară nerambursabilă, împrumuturi de la instituții bancare și resurse proprii, Aquatim a făcut în ultimii 15 ani investiții de peste 200 de milioane de Euro în infrastructura de apă și canalizare din aria sa de operare

Investițiile companiei s-au concretizat în 400 km de rețele noi și opt stații de tratare, respectiv de epurare a apei. Pentru perioada 2014-2020, Aquatim lucrează la un program investiţional, finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare al UE, în valoare de aproximativ 180 de milioane de euro, fonduri direcţionate către localităţile mici şi mijlocii din judeţ.

Rezultate economice

Profesionalismul și devotamentul oamenilor care lucrează la Aquatim au făcut ca 2017 să fie un an foarte bun pentru societate, evoluție demonstrată de indicatorii economici, de reacţiile clienţilor, precum și instituţii care au recompensat activitatea Aquatim.

“2017 a fost anul în care am continuat dezvoltarea reţelei de apă şi canal din Timişoara şi din Timiş. Procesul de regionalizare s-a extins, astfel că aria de operare cuprinde 124 de sisteme de alimentare cu apă, în 124 de localități, incluzând un municipiu (Timișoara), opt orașe – Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Deta, Recaș, Gătaia, Făget, Ciacova, 46 de comune și 69 de sate”, a detaliat Directorul General al Aquatim.

Totodată, s-a continuat înlocuirea porţiunilor de reţea veche, s-a menţinut acelaşi tarif pentru serviciile furnizate, tarif care este încă printre cele mai mici din România, și s-a monitorizat permanent apa livrată timişorenilor.

Premii pentru performanță

Plasarea pe prima poziţie în topuri importante, regionale şi naţionale, reprezintă, pentru Aquatim, în egală măsură mândrie şi obligaţie majoră. În baza unor analize economice  complexe și a indicilor de performanță, aceste poziționări sunt confirmate an de an.

Aquatim a urcat și în 2018 pe podiumul Topului Național al Firmelor și al Topului Firmelor din județul Timiș, în cadrul Galelor Excelenței în Afaceri, adjudecându-și locul I la categoria “Industrie, captarea, tratarea și distribuția apei, la categoria întreprinderi mari”, transmițând astfel în piaţă un semnal important de seriozitate, profesionalism şi competenţă.

”În cadrul exercițiului de benchmarking, implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, companiile mari de apă din țară, care beneficiază de suport financiar din partea acestei instituții, sunt evaluate periodic, printr-un set complex de indicatori de performanță. Rezultatele obținute de Aquatim în acest sistem demonstrează, de asemenea, funcționarea economică «sănătoasă» a firmei”, a declarat, în încheiere, Dl. Ilie Vlaicu, Directorul General al Aquatim S.A.

 

 

Citiți și despre: