ARACO – de 25 de ani aproape de constructori

01.02.2015

Cum a evoluat domeniul construcțiilor din România în ultimii ani? Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții este o instituție complexă lansată în anul 1990, care se implică în negocierile relațiilor de muncă și susține sectorul construcțiilor printr-o serie de activități utile și inedite. Asociația este membru fondator al mai multor organizații importante, printre care amintim Casa Socială a Constructorilor și Casa de Meserii a Constructorilor, organizând în paralel programe de pregătire tehnică și economică pentru societățile din sectorul construcțiilor.

ARACO este instituția unde se regăsesc atât interesele companiilor, cât și cele ale proiectanților, ale furnizorilor de echipamente și materiale, dar și ale furnizorilor de servicii și consultanță. Mai mult decât atât, conducerea instituției explică faptul că asociația este o interfață către Uniunea Europeană, oferind membrilor informațiile utile de care trebuie să țină cont pentru o evoluție corectă, cu impact economic și social pe măsură. “În evoluția sa, ARACO a avut peste 1.200 de membri dintre care, actualmente, cei care își onorează obligațiile statutare sunt în jur de 400. Pentru cei care doresc să ni se alăture pot preciza că ARACO este un spațiu al protejării intereselor comune legitime în materie legislativă, în planul unei competiții cât mai juste și obiectivate, în planul consolidării calității lucrărilor pe care sectorul le livrează diverșilor beneficiari, în planul unui comportament etic asumat și al consolidării responsabilității social corporative”, ne-a declarat Laurențiu Plosceanu, președintele Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții.

Proiecte importante

Asociația s-a implicat, de-a lungul timpului, în proiecte importante, fiind alături de Comitetul Economico-Social și comisiile de dialog social, care intervin asupra proiectelor legislative din România.

Implicarea ARACO în Comitetul Economico-Social European conduce la accesul rapid la dinamica legislației, ceea ce se traduce prin informarea rapidă și constantă a membrilor asociației, pentru a lua măsuri în timp real care să îi ajute la o profitabilitate ridicată. “Prin expertiza tehnico-economică a membrilor noștri transmitem autorităților centrale și locale soluții concrete pentru diverse proiecte de interes național sau regional. Avem parteneriate cu entități patronale din UE sau China, cu ajutorul cărora putem genera parteneriate între membrii noștri pe diverse proiecte, iar cu ajutorul Casei Sociale a Constructorilor, furnizăm direct protecție socială salariaților din construcții în perioadele de iarnă. Nu în ultimul rând, acordăm Trofeul calității ARACO, ajuns acum la ediția cu numărul 20, prin care recunoaștem și recomandăm companiile cu sisteme de calitate recunoscute și cu performanțe reprezentative în execuția de lucrări. De asemenea, oferim cursuri de pregătire profesională cu finanțare comunitată, prin susținerea Casei de Meserii a Constructorilor”, explică președintele ARACO. Cursurile furnizate sunt unele de pregătire profesională pentru principalele calificări din sector, cu accent pe cele ancorate în programele de eficientizare energetică.

Probleme iminente

Primul domeniu în care s-au simțit efectele crizei financiare a fost cel al construcțiilor. Tendințele de revenire au existat, dar programele de austeritate au condus la o limitare a creșterilor în multe dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, portofoliul companiilor din construcții a fost micșorat sistematic. “Complemetar, în ultimii ani, sectorul a fost confruntat cu efectele negative ale întârzierilor semnificative și inacceptabile în ceea ce privește plata creanțelor. În plus, austeritatea investițională asumată de Guvern, neasumarea unor decizii de prioritizare a proiectelor de investiții în derulare, insolvența unor beneficiari tradiționali ai societăților de construcții și presiunea consistentă a regimului fiscal aplicat societăților au fost alte probleme pe care le-au confruntat companiile”, ne-a declarat Laurențiu Plosceanu.

Dacă în 2008, producția realizată în domeniul construcțiilor s-a ridicat la 15,3 miliarde de euro, în anul 2013 aceasta s-a ridicat la doar 9,360 miliarde de euro. Numărul mediu de angajați s-a redus, în perioada 2008 – 2013, de la 414,6 mii la doar 347,7 mii. “Pentru 2013 putem preciza complementar că în primele 100 de societăți de construcții, care realizează 90% din volumul valoric al pieței, există 35 de societăți străine care realizează 40% din piață și 65% din profit, în condițiile unei capitalizări de numai 17%, conform studiului Octagon Contracting & Engineering. Estimările pentru 2014 sunt foarte rezervate, având în vedere declinul de 15%, înregistrat după primele trei trimestre. Probabil că 2014 a fost  anul de acumulare acută a celor mai multe efecte negative, una din șapte societăți din sector experimentând labirintul periculos al insolvenței”, ne-a declarat Laurențiu Plosceanu, președintele ARACO.

Multe au fost amenințările pe care sectorul construcțiilor le-a confruntat în ultimii doi ani. Printre acestea se numără absența unei viziuni guvernamentale asumată politic în materie de investiții publice, incapacitatea autorităților de a aloca și susține cu fonduri principalele proiecte anunțate și perpetuarea problemelor legate de recuperarea creanțeleor, atât la nivel central, cât și local. La acestea se adaugă și fiscurile cadrului legislativ, presiunea fiscală , efectele insolvențelor, calitatea scăzută a proiectării tehnice și relațiile dificile cu o parte din consultanți. “Guvernul în exercițiu a ratat, în mod repetat, evitarea gripării motorului investițional. Este absolut necesar ca autoritățile să își asume programe clare de investiții, să utilizeze cât mai eficace fondurile europene disponibile pe diversele programe structurale, să fie suficient de pragmatice pentru a trage finanțări din noul program de investiții strategice europene, să genereze rapid modificările legislative în planul achizițiilor publice, după pachetul de directive europene adoptat în ianuarie 2014, să statueze condiții contractuale echilibrate pentru achizițiile publice, noi am solicitat în mod repetat reintroducerea condițiilor contractuale FIDIC. Sunt necesare generarea certificării obligatorii în activitățile de construcții, actualizarea legii calității în construcții, reducerea TVA-ului care trebuie plătit la încasare și nu la facturare, onorarea datoriilor istorice către prestatori și reînvățarea respectului pentru constructorii care știu să își facă treaba calificat și în condițiile de termen și calitate asumate”, este de părere președintele ARACO.

Planuri de viitor 

ARACO aniversează anul acesta 25 de ani de la înființare, iar planurile de viitor ale asociației sunt unele îndrăznețe, cu efecte directe și imediate asupra sectorului construcțiilor.

Se dorește un lobby regional, național si internațional pentru generarea de fluxuri financiare aferente proiectelor de construcții, dar și un dialog constructiv cu autoritățile din România, precum și cu FMI, CE și Banca Mondială. În plus, pentru susținerea sectorului este nevoie de programe utile, precum Master planul general de transport, programul de reabilitare termică, cel de reabilitare a structurilor înalte critice și programul de consolidare la risc seismic, dar și revenirea TVA-ului la 19%, iar plata să se facă la încasare. Se dorește, de asemenea, reducerea taxei pe construcții speciale.

Conducerea ARACO explică faptul că este importantă redefinirea respectabilității pentru această profesie determinantă pentru progresul economico-social al oricărei țări. Mai mult decât atât, este necesară relansarea proceselor investiționale semnificative, care să readucă sectorul de construcții la o pondere în PIB de cel puțin 9-10%. “O țară fără constructori capabili, experimentați, competitivi și respectați își compromite șansele de progres economic și social. Acest scenariu trebuie cu inteligență și pragmatism evitat. Noi suntem pregătiți să facem parte din soluție, iar constructorii sunt gata să își joace concret și eficient rolul în anii aceștia din ce în ce mai tulburi”, ne-a declarat Laurențiu Plosceanu, președintele ARACO.

 

 

Citiți și despre: