Araisa Group

ARAISA GROUP, seriozitate și profesionalism în transporturi

01.12.2018

În cei 11 ani de la înființare, compania a reușit să stabilească parteneriate durabile și de succes. Araisa Group este o companie românească, înființată în Suceava în anul 2007, al cărei obiect de activitate constă în furnizarea de servicii înalt specializate pe rute spre toate țările Europei. Fiind licențiată de către Autoritatea Rutieră Română în transportul intern și internațional de mărfuri generale și frigorifice, ARAISA GROUP vine în sprijinul partenerilor de afaceri din diverse domenii de activitate, oferindu-le servicii de transport de alimente, medicamente, bunuri de larg consum, dar și echipamente și elemente industriale.

Dar, mai mult decât atât, Araisa Group este o afacere de familie, afacere ce s-a dezvoltat gradual, pornind de la un concept în care s-a investit timp și efort în vederea atingerii potențialului său antreprenorial. Secretul, dacă îl putem numi așa, a fost o dimensionare corectă a resurselor și un plan  de afaceri îndelung discutat.

Afacerile de familie au la bază un sistem complex, format din 3 subsisteme: familia, acționariatul și afacerea

„Spre deosebire de corporații, unde subsistemul familie lipsește, în cadrul companiei noastre ritmul celor 3 componente este în permanență armonizat. Ne-am dorit mereu să creștem alături de echipa noastră, și, zic eu, am reușit să facem asta și să rămânem pe piață la un nivel ridicat de performanță”, ne-a declarat dl. Horvath Cristian, CEO și asociat al SC Araisa Group SRL.

Obiectivele urmărite țin atât de profit și creștere economică, cât și de dezvoltarea personală a membrilor.

Portofoliul de servicii ARAISA GROUP și rutele acoperite

Societatea ARAISA GROUP oferă servicii de  transport de marfă, intern și internațional, în cele mai bune condiții de siguranță. “Considerăm că urmărirea dezvoltării unui singur obiect de activitate ne-a ajutat să ajungem unde suntem astăzi, asociații având în spate ani de experiență în acest domeniu și o viziune clară, focusată încă de la înființare în ceea ce privește ritmul de dezvoltare”, a detaliat Dna. Ana-Maria Polon, Manager Operațional Araisa Group.

Activitatea companiei se desfășoară pe întreg teritoriul european, contractele aflate în desfășurare la acest moment oferindu-le posibilitatea de a efectua transporturi regulate de marfă pe rute bine definite, dar și posibilitatea dezvoltării unei noi rețele de distribuție, în funcție de doleanțele clienților actuali.

Flota actuală numară 103 capuri tractor ce tractează atât semiremorci cu prelată, cât și agregate frigorifice de ultimă generație. Întreg parcul auto este format din capuri tractor Euro 6.

“Credem că cifra cea mai importantă a activității desfășurate de compania noastră nu ține de partea financiară sau de activele deținute, ci de numărul de angajați, număr aflat într-o continuă creștere, angajați ce ajung să facă parte din «familia» noastră” – Ana-Maria Polon, Manager Operațional Araisa Group

În decursul celor 11 ani de activitate, compania de transport se poate mândri cu un număr tot mai mare, de la an la an, de angajați dedicați obiectivelor societății, ceea ce reprezintă cea mai importantă valoare a business-ului dezvoltat.

Anul 2018 pentru domeniul de transport și logistică din România

Transporturile rutiere de marfă capătă în ultimii ani o dinamică tot mai accentuată datorată unei dezvoltări accelerate a tot ceea ce ține de tehnică și digital, investițiile unei companii de transport nemaifiind, în 2018, reprezentate doar de diesel, personal și achiziția de capuri tractor.

“Vorbim despre o continuă dezvoltare a echipei logistice a companiei, despre traininguri specializate menite să ajute la buna desfășurare a activității de coordonare a transporturilor, facem referire la sisteme informatice implementate în toate ramurile organigramei interne a companiei, menite să ușureze și să sporească eficiența fiecărui departament în parte”, a explicat Managerul Operațional.

Dezvoltarea ține de investiții, iar investițiile implică costuri. Succint, anul 2018 a fost un an plin de realizări, un an în care compania a crescut și a învățat să crească

Anul acesta focusul a fost pe extinderea business-ului prin lărgirea portofoliului de clienți. În plus, compania oferă servicii de service mobil, acest lucru conferindu-le o mai mare fiabilitate pe piața de transport rapid de marfă, în condiții avantajoase și de deplină siguranță a mărfii. Strâns legate de calitatea serviciilor sunt și certificatele în domeniul calității pe care ARAISA GROUP le deține – ISO 22000, ISO9001, precum și cel de bune practici de distribuție a produselor medicale pentru uz uman, GDP.

Resursa umană și protecția mediului

În prezent, în cadrul companiei activează un număr de 215 angajați. Pregătirea lor profesională, urmată de o dezvoltare continuă pe acest plan constituie o prioritate atât pentru ARAISA GROUP, ca organizație, cât și pentru salariați, din dorința comună de a face performanță. În toate ramurile business-ului, formarea și perfecționarea angajaților au devenit o cerință a perioadei în care trăim, întrucât cunoștintele actuale se perimează rapid datorită ritmului alert de dezvoltare a segmentului pe care-l abordează.

“Încercăm să ne menținem la nivelul cerut de clienții noștri, și cred că, într-o mare măsură, reușim să facem asta datorită sesiunilor de instruire la care sunt supuși, în mod constant, angajații societății noastre. Formarea continuă a personalului reprezintă una dintre garanțiile succesului firmei într-un mediu economic dinamic”, a fost de părere Dna. Ana-Maria Polon.

Resursa umană este sufletul afacerii ARAISA GROUP, de aceea s-a mers încă de la început pe considerentul că cele mai longevive și fructuoase colaborări sunt cele realizate între oameni, și nu între companii. Un accent deosebit este pus pe aspectul personal al relațiilor intercorporative și interpersonale, încercând să fie identificate nevoile angajaților de a dobândi cât mai multe cunoștințe și experiență; astfel au fost create programe interne de dezvoltare personală și profesională, cu rolul de a conduce angajații companiei spre performanță.

Deși piața actuală poate întruni toate condițiile favorabile, la final de zi doar oamenii bine pregătiți profesional, încrezători, cu o atitudine proactivă și pozitivă stabilesc traiectoria de succes a unei companii în industria de transport și logistică

Legat de mediu, compania are în desfășurare contracte ce presupun gestionarea deșeurilor, contracte aflate în deplin acord cu reglementările actuale ale UE. Totodată, industria auto europeană acordă o atenție sporită  conformării cu politicile naționale  și europene de mediu. Astfel, s‐au depus eforturi susținute în direcția achiziționării de autotractoare Euro 6, caracterizate prin reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin intermediul unor motoare cu un consum redus de combustibili, în paralel cu creșterea performanțelor tehnice ale mașinii.

Strategia de dezvoltare și avantajele competitive

Seriozitatea și profesionalismul sunt caracteristici definitorii ale companiei ARAISA GROUP, care a creat, în tot acest timp, parteneriate durabile și de succes, atât la nivel național, cât și internațional. Evoluția constantă a companiei se datorează unei serii de avantaje competitive pe piața actuală, precum ciclul logistic complet oferit de companie, activitatea constantă pe tot parcursul anului, contactul permanent cu clienții, dar și experiența în domeniu.

Unul dintre cele mai importante avantaje este portofoliul  de care dispune după cei 11 ani de activitate, portofoliu ce îi recomandă ca fiind o companie serioasă, aflată într-o continuă expansiune. De-a lungul anilor de activitate, numele companiei a fost construit pe calitatea serviciilor oferite. Cu un dispecerat compus din tineri bine pregătiți, un serviciu de monitorizare 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu o flotă care este monitorizată GPS printr-un sistem unic digitalizat și prin intermediul serviciilor de monitorizare personalizate conform pretențiilor și nevoilor clienților, ARAISA GROUP demonstrează 101% eficiență în munca pe care o depune, având scopul și mentalitatea de a construi relații pe termen lung, reciproc avantajoase cu toți clienții și colaboratorii.

Planul investițional

Parcul auto se află într-o etapă de continuă dezvoltare. “Intenționăm să ne menținem pe aceasta linie pentru a putea oferi clienților noștri servicii de calitate prin mijloace de top”, mărturisește Dna. Polon.

Pentru managementul companiei, investițiile sunt percepute ca un întreg ansamblu de resurse materiale, financiare, tehnice și, nu în ultimul rând, umane, destinate creșterii capacității de producție a societății. Așadar, investițiile realizate de Araisa Group sunt o categorie de cheltuieli care angajează viitorul societății, în sensul în care, prin extindere și modernizare, alături de o echipă bine închegată, se urmărește îndeosebi creșterea randamentului actual.

Rezultate financiare

Privind în ansamblu, compania a înregistrat rezultate financiare pozitive în anul curent, cu potențial de creștere economică pe final de 2018, datorată în principal perioadei favorabile transportului rutier de mărfuri pe care o reprezintă anual finalul de an calendaristic.

“Sectorul transporturilor trece printr-o perioadă favorabilă, legată direct de contextul economic actual, în principal de creșterea consumului privat, însă competiția în acest sector rămâne acerbă”, a concluzionat Dna. Ana-Maria Polon, Manager Operațional Araisa Group.

 

Citiți și despre: