Finante

Arbitrajul Instituţionalizat, o altfel de Justiţie

01.09.2016

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat şi-a deschis porţile în 2014, ca o alternativă la instanţa de judecată statală. Instanţele de judecată statală au devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai aglomerate şi, în acest context, în anul 2014, şi-a deschis porţile Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

Legislaţia în vigoare arată că persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Preşedintele Tribunalului Permanent de Arbitraj este doamna Rodica Vlaicu.

Mai exact, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este o jurisdicţie alternativă la instanţa de judecată statală, privată, care funcţionează în mod permanent pe lângă Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat. Această instanţă este abilitată să judece orice dispută de natură civilă, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de procedură civilă.

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat sunt definitive şi obligatorii. De asemenea, acestea beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic.

Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare, potrivit datelor transmise Jurnalului de Afaceri de către avocat, mediator și arbitru Minulescu Evelina – Cabinetul de Avocatură Minulescu Evelina, Bucureşti.

Sigla Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat din România este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Primul Tribunal de Arbitraj Instituționalizat din România, deschis în Dâmboviţa în urmă cu doi ani

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat a fost prima instanţă de arbitraj instituționalizat care şi-a deschis porţile în România. Acest lucru se întâmpla în luna septembrie a anului 2014.

„În urmă cu trei ani am asistat la o ședință de judecată, la Tribunalul București, unde am văzut cum un judecător tânăr avea de soluționat nu mai puțin de 80 de dosare în acea zi. După primele 20 de dosare, judecătorul era vădit obosit. La ora 17:00, încă mai erau 10 dosare de rezolvat. Vă rog să considerați că înființarea acestui tribunal de arbitraj este cadoul nostru pentru justițiabilul român și pentru judecători, astfel încât dosarele să se poată soluționa corect și cu celeritate”, spunea, în septembrie 2014, președinta tribunalului de arbitraj, Rodica Vlaicu, la ceremonia de deschidere a noului tribunal.

Oferta Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este atractivă atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice implicate în litigii civile:

– soluţionarea cu celeritate, într-un termen de cel mult şase luni, a oricărei cauze supuse arbitrajului;

–  perceperea unor taxe arbitrale sub nivelul celor practicate de instanţele judecătoreşti;

– confidențialitatea procedurii arbitrale;

– posibilitatea părţilor de a-şi alege arbitrul și ascultarea martorilor şi experţilor şi în alte locuri decât la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat

 

Arbitri profesionişti

Cauzele deduse spre soluţionare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt judecate de arbitri profesionişti, care au dobândit această calitate printr-un examen de verificare a cunoştinţelor. Aceştia sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile provocate părţilor.

Arbitri sunt pregătiţi în Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor (IPA). Această instituţie a fost înfiinţată pe data de 12 decembrie 2015, printr-o Hotărâre a Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Mai exact, IPA este o instituţie fără persoanalitate juridică, non-profit, de interes public, care funcţionează şi se află sub autoritatea Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat. Aceasta nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare prevăzute de lege, şi are drept  scop formarea iniţială şi pregătirea profesională continuă a arbitrilor, în vederea realizării în mod calificat a judecăţii arbitrale.

La finalizarea cursurilor de pregătire iniţială şi pregătire profesională continuă, I.P.A. eliberează diplome de absolvire.  Diplomele de absolvire atestă formarea profesională iniţială şi continuă în profesia de arbitru.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este în curs de înregistrare cu sigla tribunalului, roba și sigla institutului

În plus, Institutul se poate asocia cu instituţii de învăţamânt superior din ţară şi străinătate acreditate, pentru organizarea de cursuri de formare inițială, cursuri postuniversitare de specializare şi perfecţionare.

Zilele Arbitrajului Instituţionalizat

În perioada 9-15 septembrie, va avea loc cel mai important eveniment care are în centrul său arbitrajul instituționalizat: Zilele Arbitrajului Instituţionalizat.

În prima zi a evenimentului, va fi organizată Conferința „Arbitrajul – o altfel de justiție”, în cadrul căreia se vor dezbate aspecte legate de trecutul, prezentul și viitorul arbitrajului instituționalizat în ţara noastră.

Tot atunci, se va discuta şi despre beneficiile acestei instituții pentru statul român și avantajele pe care arbitrajul instituționalizat le oferă justițiabililor.

Evenimentul este constituit dintr-o suită de acțiuni, cu impact la nivel național, prilejuite de împlinirea a doi ani de la deschiderea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, care prezintă multiple avantaje atât pentru persoanele fizice și juridice, cât și pentru statul român, însă foarte puțin cunoscută în România.

Calendarul evenimentului Zilele Arbitrajului Instituționalizat:

09 septembrie  – Conferința „Arbitrajul – o altfel de justiție!”

10 septembrie – Festivitatea de depunere a Jurământului

12 septembrie  – Acțiunea „Ziua porților deschise”

13 septembrie – Curs „Aspecte teoretice și practice privind arbitrajul în litigiile comerciale”. Modulul I;

14 septembrie – Curs „Aspecte teoretice și practice privind arbitrajul în litigiile comerciale”. Modulul II;

15 septembrie – Festivitatea de închidere a manifestării „Zilele arbitrajului Instituționalizat”

Parteneriat cu Confederația Patronatului Român

În luna mai a anului curent, președintele Confederației Patronatului Român,  Gheorghe Naghiu, și președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat,  Rodica Vlaicu, au semnat un protocol prin care se va implementa un program de colaborare între cele două organizații. Protocolul urmărește să promoveze activ interesele membrilor celor două părți semnatare, precum și întărirea mediului de afaceri.

Scopul protocolului urmărește colaborarea în mai multe direcţii, precum și protejarea şi promovarea activă a intereselor membrilor şi partenerilor celor două părţi semnatare,  realizarea de consultări periodice între parteneri, care să permită dezvoltarea relaţiilor între aceştia, între membrii acestora şi partenerii lor, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării. În plus, protocolul are ca scop şi promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului juridic specific mediului de interes al celor două părţi.

De asemenea, în cadrul parteneriatului se are în vedere şi acordarea de sprijin reciproc în susţinerea unor demersuri, făcute la nivelul  autorităţilor publice centrale sau locale, pentru crearea unui mediu propice de activitate şi eficienţă a iniţiativelor celor două părţi, participarea comună la promovarea şi derularea unor proiecte cu finanţare europeană, de  formare  profesională a angajaţilor săi, şi militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat continuă, aşadar, prin parteneriatele încheiate şi prin activităţile de promovare, să se dezvolte şi să reprezinte o alternativă atractivă atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice implicate în litigii civile.