Constructii

ARL Cluj SA, profesionalism în infrastructură

01.04.2019

Compania deține în prezent baze de producție în patru județe, dotate cu instalații performante și personal ultra-calificat. Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări a luat naştere în 1994, ca o componentă independentă din punct de vedere organizatoric, dar fără  personalitate juridică, fiind subordonată DRDP Cluj, preluând, la înfiinţare, structura organizatorică destinată lucrărilor de execuţie de drumuri.

În 1997, ARL Cluj-Napoca a devenit societate comercială cu personalitate juridică prin restructurarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj. Zece ani mai târziu, Concernul de Construcţii Strabag din Austria a câştigat licitaţia pentru privatizarea societăţii Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări (ARL) Cluj, preţul oferit pe pachetul de acţiuni fiind de 5,2 milioane de euro.

Strabag AG este una dintre cele mai mari firme de construcţii din Europa, având o bogată experienţă internaţională în domeniul construcţiilor

STRABAG activează pe piaţa românească începând cu anul 1991, stabilindu-şi sediul în Bucureşti în 1992. În timp, grupul a înființat filiale în toate regiunile relevante pentru piaţa din România, cu peste 1.500 de angajaţi calificaţi.

“Compania operează în toate sectoarele de construcţii, în special Infrastructură de Transport, Construcţii şi segmente de Inginerie Civilă, precum şi în proiecte de construcţii în domeniul mediului”, ne-a declarat Dl. Dan Mihancea, Director General și Preşedinte al Consiliului de Administraţie ARL Cluj SA.

Domeniile de activitate ale ARL CLUJ

Activitatea principală o constituie lucrările de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor, iar activitatea secundară constă în producţia şi vânzarea de mixuri asfaltice. Compania realizează toate formele de construcţii de drumuri şi poduri, reparaţii şi întreţinere – execuţie de drumuri, poduri, tunele rutiere, inclusiv lucrările colaterale, dar desfășoară și activități de producere şi comercializare a produselor din asfalt, întreţinere pe timp de iarnă şi operaţiuni de urgenţă, terasamente, marcaje rutiere, platforme industriale dar și lucrări de canalizare.

ARL Cluj execută servicii de construcții, precum şi producerea și livrarea de mixturi asfaltice

ARL Cluj a executat, de asemenea, lucrări de ranforsare a sistemului rutier, covoare asfaltice, tratamente bituminoase rutiere, ziduri de sprijin, podeţe, marcaje rutiere, refaceri după calamităţi, înlocuire rosturi, hidroizolaţii şi refacere căi de comunicaţii, poduri, precum și lucrări de întreţinere drumuri, apărări de mal şi regularizări de cursuri, lucrări de deszăpezire, consolidări versanţi de sprijin, platforme industriale, pasaje căi ferate, reparaţii capitale şi modernizări drumuri judeţene şi comunale.

Un alt domeniu în care compania este implicată este producţia şi comercializarea de mixturi asfaltice cu bitum normal şi modificat. “Mixtura produsă de compania noastră este preparată în patru staţii moderne de asfalt, cu flux discontinuu. Gama de mixturi asfaltice comercializată de ARL CLUJ este preparată conform standardelor SR EN 13108 și AND 605”, continuă Dl. Mihancea.

Activitatea de producție

ARL Cluj acoperă o zonă geografică întinsă din Transilvania, având baze de producţie în patru judeţe, dotate cu instalaţii performante şi personal calificat, dotare ce îi conferă o prezenţă flexibilă şi eficientă în mediul concurenţial tot mai intens pe piaţă. Activitatea societăţii este organizată în cadrul a patru filiale, astfel încât principalele materiale necesare lucrărilor de drumuri sunt produse în bazele de producţie proprii.

Societatea are înregistrate puncte de lucru în Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş, dotate cu instalaţii performante şi personal calificat

Pe lângă marca STRABAG, grupul mai este reprezentat în România și sub alte nume, cum ar fi ARL Cluj SA, BHG Comercializare Bitum, CARB SA Brașov, BITUNOVA România, BMTI Tehnica Utilajelor pentru Construcții SRL, DRUMCO SA Timișoara, MINERAL ROM, SAT Reabilitare Reciclare, STRABAG Facility Management, TPA Societatea pentru Asigurarea Calităţii și Inovației SRL, ZÜBLIN România SRL și DYWIDAG România SRL.

Proiectele de anvergură ale ARL CLUJ

ARL Cluj a fost implicată în nenumărate proiecte, cele mai importante proiecte incluzând reabilitarea drumului național DN19 Bihor – Satu Mare; modernizarea străzii și pasajului de cale ferată în Bistrița, str. Sigmirului; modernizarea drumurilor și realizarea unui pod nou în orașul Târgu Lăpuș; reabilitarea și modernizarea străzilor în zona centrală a muicipiului Bistrița; consolidarea DN1 prin coloane forate în zona Turda sau a Drumului Național DN19, lângă Săcuieni.

Alte proiecte ce trebuie menționate sunt realizarea pistei de atletism Cluj Arena; platforma Polus Center; modernizarea străzilor în Turda și Sângeorz-Băi; Execuție Parc Industrial Bistrița-Sud, în municipiul Bistrița; reabilitarea drumurilor naționale DN 15 și DN 15A; refacerea tramei stradale – Lot. 2 – Poduri în municipiul Cluj-Napoca; realizarea pasajului de cale ferată pe centura Oradea; modernizarea și reabilitarea podurilor în Cluj-Napoca; Execuția și proiectarea de canalizare în localitatea Apahida, Sânnicoară și Dezmir, județul Cluj; modernizarea și extinderea pistei aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia-Mare; modernizarea drumurilor județene DJ 108L în județul Satu-Mare; reabilitarea drumuli național DN 18, precum și modernizarea Pieței Unirii în municipiul Cluj-Napoca.

Sistemul de Management Integrat

Managementul de top al organizației a hotărât implementarea unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – Securitate și Sănătate în Muncă, în conformitate cu standardele ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007, ISO/ IEC 27001/ 2005.

“Implementarea sistemului asigură îmbunătățirea continuă a performanțelor organizației prin impactul pozitiv pe care îl poate avea, ca urmare a gestionării corespunzătoare a riscurilor, reducerea costurilor, creșterea credibilității organizației și a satisfacției clientului”, a detaliat Președintele Consiliului de Administrație.

Sistemul integrat de Management este implementat şi certificat de către SC ALL CERT SYSTEMS SRL și Quality Austria.

Aportul tehnologic al ARL Cluj

Compania deține în prezent patru staţii de mixturi asfaltice tip AMMANN şi BENNINGHOVEN, repartizatoare de mixtură asfaltică VÖGELE, încărcătoare LIEBHERR, cilindri compactori BOMAG, excavatoare LIEBHERR și autogredere NEW HOLLAND, buldoexcavatoare JCB, autobasculante şi autoutilitare MERCEDES și FORD.

Staţiile de mixturi asfaltice respectă standardele europene de calitate a produselor obţinute, iar impactul asupra mediului înconjurător se încadrează în limitele impuse de Comunitatea Europeană.

Întregul proces tehnologic este computerizat, asigurând monitorizarea şi controlul tuturor parametrilor de funcţionare a instalaţiei (temperaturi, presiuni, dozare)

Pentru a asigura mobilitatea deplină a activităţii de construcţii şi reparaţii de drumuri,  ARL Cluj are propriul parc auto pentru aprovizionarea lucrărilor în derulare cu materiale necesare fabricării mixturilor asfaltice şi transportul acestora. Societatea deţine autobasculante cu capacităţi cuprinse între 16-30 de tone, trailere, remorci cisterne cu apă, autogudronatoare pentru transportul şi punerea în manoperă a emulsiei bituminoase, autotren pentru tratamente asfaltice, truse pentru aşternere mixturi asfaltice (finisoare, cilindri compactori, tăietoare de rosturi), utilaje pentru nivelare (buldozere, autogredere), dar și utilaje pentru săpături (excavatoare, buldozere, încărcătoare).

Un colectiv dinamic de profesionişti

Grupul Strabag – Austria este unul dintre cei mai importanți antreprenori de construcții din lume și lider al pieței locale. În prezent, grupul dispune de filiale în toate regiunile importante ale României, derulând operațiuni la nivelul tuturor segmentelor de construcții, în special în cadrul sectoarelor de infrastructură și al celor ce presupun execuția de clădiri și ingineria civilă. De mai mulți ani, Strabag România s-a implicat în construcția de autostrăzi și în realizarea de lucrări la căi ferate.

În momentul de față, ARL Cluj are un număr de 250 de angajați. “Ne aflăm într-o continuă căutare de persoane dornice să îşi pună în aplicare şi să-şi dezvolte abilităţile şi talentul în proiecte cu impact în comunităţile locale şi la nivel naţional”, precizează Dl. Dan Mihancea.

Strabag România este implicată în execuția unor proiecte de anvergură din țara noastră, precum clădirea ce adăpostește cel mai mare echipament LASER din lume, Catedrala Mântuirii Neamului și construcția de autostrăzi

În domeniul infrastructurii de transport, Strabag realizează, ca parte a unui consorțiu, lucrările de modernizare a secțiunii de cale ferată dintre Vințu de Jos și Simeria, în vestul României, în apropierea orașului Sibiu, pe o lungime de 42,2 km. Proiectul prevede renovarea secțiunii de cale ferată, inclusiv a celor cinci stații situate în afara zonelor rezidențiale dens populate, dar și realizarea de tunele și poduri.

Strabag România este implicată în execuția unor proiecte de anvergură din țara noastră, precum clădirea ce adăpostește cel mai mare echipament LASER din lume, Catedrala Mântuirii Neamului și construcția de autostrăzi.

Valorile Companiei

Întreaga activitate a ARL SA are la bază un set de valori, care sunt de fapt pilonii pe care compania s-a dezvoltat și și-a dobândit renumele: integritate, corectitudine, responsabilitate, conformitate și transparență.

„Conduita noastră față de părțile interesate și față de societate în ansamblul său este impecabilă. Suntem politicoși și tratăm întotdeauna cu profesionalism. Promovăm egalitatea de șanse și creăm un mediu caracterizat printr-un comportament corect și liber de orice formă de hărțuire. Ne îndeplinim angajamentele și ne asumăm responsabilitatea pentru toate acțiunile noastre. Promitem doar ceea ce putem livra și recunoaștem importanța tuturor legilor aplicabile, reglementări, linii directoare și standarde interne și externe și le respectăm întocmai. Promovăm dialogul constructiv, deschis și transparent cu părțile interesate, cu respect și profesionalism”, a declarat, în încheiere, Dl. Dan Mihancea, Director General și Preşedinte al Consiliului de Administraţie ARL Cluj SA.