Stiri: Finante

ASF a aprobat Norma de comercializare online a contractelor de asigurare

15.05.2015

În şedinţa de ieri, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat Norma privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, prin care se doreşte o reglementare adecvată a vânzării produselor de asigurare în mediul online.

A fost, de asemenea, prezentat şi aprobat proiectul de Normă privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

A fost aprobat proiectul de Regulament privind procedura de soluţionare, de către entităţile reglementate şi supravegheate de ASF în baza Legii nr.297/2004, a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital.

Totodată, a fost discutat şi aprobat proiectul Normei de modificare şi completare a Normei nr.11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările vizează actualizarea şi flexibilizarea cadrului de reglementare secundară aplicabil investirii activelor fondurilor de pensii în vederea diversificării portofoliilor acestora.

Consiliul ASF a mai aprobat proiectul Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative şi proiectul Normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative administrate privat. Cele două proiecte urmăresc îmbunătăţirea cadrului de raportare a fondurilor de pensii, în beneficiul consolidării mecanismelor de supraveghere, dar şi al furnizării de informaţii suficiente, adecvate şi relevante participanţilor în cadrul sistemului de pensii.