Stiri: Finante

Majorare capital One United Properties.

ASF face teste de stres pentru 102 fonduri de investiţii

02.08.2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat metodologia testului de stres la care vor participa 73 de fonduri deschise de investiții (OPCVM) și 29 de fonduri închise de investiții (AOPC) autorizate în România, precum şi demararea celei de-a doua etape a acestui exerciţiu, care urmăreşte evidențierea eventualelor vulnerabilități existente pentru aceste entități, atât la nivel individual (micro-prudențial), cât și la nivel sectorial.

Prima etapă a acestui proces a vizat definirea cadrului de desfăşurare a exerciţiului prin intermediul consultărilor cu entităţile din piaţa de capital.

Testul de stres, care are ca dată de referinţă 31 martie 2016, are o structură de tip „bottom-up”, urmând să fie realizat pe baza datelor și calculelor de impact solicitate expres pentru acest scop de la entitățile supravegheate, care ulterior sunt validate, agregate și analizate de ASF.

Scopul exercițiului este să conducă la aplicarea de noi proceduri care să determine îmbunătățirea capacității fondurilor participante de gestionare a lichidității și riscurilor investiționale. Acest demers are în vedere impactul mai multor factori de stres privind riscul de piață (scăderea prețurilor acțiunilor, creșterea ratelor de dobândă, fluctuația cotațiilor valutare), riscul de contrapartidă și riscul de lichiditate.

Condiţiile extreme (amploarea șocurilor) la care vor fi supuse entităţile participante la exercițiu sunt:

– Scăderea cu 35% a indicelui BET-XT (urmăreşte evoluţia în cadrul Bursei de Valori Bucureşti a celor mai tranzacţionate 25 de companii) față de valoarea la data de referință, respectiv scăderea cu 20% a indicelui STOXX 600 (urmăreşte cele mai reprezentative 600 de companii listate pe pieţele europene);

– Creșterea ratei de dobândă at par pentru leu cu 2 puncte procentuale (200 bps) și respectiv cu 1,5 puncte procentuale (150 bps) pentru obligațiunile denominate în alte valute (predominant EUR și USD);

– Scăderi ale cursului de schimb aferent altor valute în care sunt denominate instrumentele financiare detinute de fond, față de valuta fondului, cu 10% comparativ cu nivelul de la data de referință;

– Intrarea simultană în incapacitate de plată a celor mai mari 3 contrapartide din punctul de vedere al valorii expunerilor nete la data de referință. Valorile pierderilor aferente acestor șocuri sunt determinate în funcție de clasele de rating ale contrapărților;

– Solicitarea simultană de răscumpărare integrală a celor mai mari doi investitori ai OPC în funcție de valoarea deținerilor la data de referință.

Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI) vor calcula pe rând impactul fiecăruia dintre cei 5 factori individuali, separat pentru fiecare fond deschis și fond închis de investiții participant. Impactul va fi estimat asupra fiecărui instrument financiar din portofoliu căruia i se poate aplica factorul respectiv de stres, iar ulterior aceste efecte vor fi însumate pentru a determina impactul cumulat al unui factor asupra activelor totale, activelor nete și valorii activului net unitar.