Slide

Stiri: Finante

ASF începe evaluarea posturilor de execuție

30.03.2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că va continua procesul de transformare instituțională cu implementarea unei noi etape care vizează efectuarea unei analize la nivelul atribuțiilor și remunerării posturilor de execuție.

În acest sens, ASF a încheiat un contract de consultanță cu societatea PwC România pentru evaluarea posturilor de execuție prevăzute în organigrama ASF, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, și corelarea acestora cu un sistem de salarizare echitabil.

”Vom face o analiză profesionistă a posturilor de execuție pe baza căreia vom stabili un nivel al salariilor bazat pe competenţă şi performanţă, raportat la alte instituţii de acest gen şi la piaţă”, a declarat domnul Mișu Negrițoiu, președintele ASF.

Evaluarea posturilor de execuție va fi realizată în funcţie de criterii prestabilite, cum ar fi cunoștinţele de specialitate, procesul de rezolvare a problemelor, responsabilitate şi impact asupra organizaţiei și va reflecta importanţa postului în structura instituţiei. Analiza efectuată de PwC România va evidenția diferențele de responsabilitate și de valoare adăugată aferente fiecărui post în parte.

Corelarea sistemului de remunerare cu posturile de execuție va fi făcută în urma realizării unei analize salariale de tip benchmarking în raport cu nivelul pieței financiare de referinţă. Astfel, implementarea noului sistem de salarizare va urmări asigurarea echităţii externe (în raport cu piața) și interne (aliniată cu ierarhia organizației).