Sanctiuni ASF

Asirom, amendată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

18.01.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a efectuat, în perioada 5 septembrie -17 noiembrie 2016, un control inopinat al activităţii Societăţii Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A. În principal, tematica controlului a vizat modul în care societatea a instrumentat sau soluționat dosarele de daună pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO auto, a calculat și a înregistrat rezerva de daună (avizată și neavizată), precum și acuratețea și exactitatea datelor privind dosarele de daună aflate în rezervă/plăți de indemnizații/respingeri/prescrieri dosare.

În urma analizării rezultatelor controlului inopinat şi a neregulilor constatate, Consiliul ASF a decis:

  • sancționarea S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A. cu amendă de 200.000 lei, în conformitate cu prevederile art.163 alin.(2) lit. b) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;
  • sancționarea cu amendă de 50.000 de lei a Vicepreședintelui din Directoratul Asirom, domnul Bregovan Adamovic, responsabil cu daunele până la data de 01.11.2016;
  • sancţionarea cu câte 10.000 de lei a domnului Juraj Lelkes, având calitatea de Președinte Directorat, a domnului Bazon Octavian, având calitatea de director departament daune, precum şi a doamnei Daniela Meghea, având calitatea de Vicepreședinte Directorat, membru al directoratului ce a semnat decizia privind comitetul de analiză și soluționare a petițiilor din cadrul Asirom VIG.

De asemenea, Consiliul ASF a stabilit în sarcina conducerii societății Asirom Vienna Insurance Group S.A. o serie de măsuri corective pe o perioadă de 6 luni de la data primirii deciziei, conform prevederilor legale în vigoare, privind evoluția dosarelor aflate în soldul rezervei de daună avizată la data de 31.12.2016 și evoluția dosarelor de daună avizate în cursul anului 2017, în perioada menționată.

În plus, Consiliul ASF a hotărât ca Asirom Vienna Insurance Group S.A. să întocmească raportul privind riscul propriu şi evaluarea solvabilităţii pentru perioada 2016 – 2018, în conformitate cu prevederile Anexei nr.2 din Norma nr.35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, luând în considerare nivelul riscurilor de rezervă și operațional identificat în cadrul acțiunii de control.

Decizia ASF cu privire la rezultatele controlului inopinat poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, fără ca executarea sancţiunilor să fie suspendată pe durata soluţionării contestaţiei.

 

 

Citiți și despre: