Producatori

ASO H&P

ASO H&P continuă să investească în România

01.11.2021

Investițiile Grupului au în vedere înlocuirea instalațiilor care au ajuns la sfârșitul duratei de viață utilă și introducerea de hardware și software. Anul 2020 a fost un an foarte dificil pentru întregul Grup ASO H&P, atât din cauza unei inițiale scăderi a pieței în ultimele patru luni ale anului 2019, cât și ca efect al prăbușirii cererii ca urmare a pandemiei Covid-19. Reducerea semnificativă a volumelor a accelerat un proces de raționalizare a fabricilor Grupului în Europa pentru a menține costurile fixe.

Acest lucru a condus la transferarea unei capacități de producție suplimentare către societatea controlată ASO Cromsteel, fabrică în care Grupul continuă să investească și care astăzi demonstrează a avea o capacitate de producție instalată de bare cromate mai mare decât a oricărui alt producător european. Procesul de transfer a fost cu atât mai complex și oneros din cauza regulilor impuse de state cu privire la deplasarea personalului între state.

Grupul continuă să investească în ASO Cromsteel, societate care deține o capacitate de producție instalată de bare cromate mai mare decât a oricărui alt producător european

„Anul 2020 a fost un an important din punctul de vedere al reorganizării interne, marcat de numirea mea în funcția de Director General ASO H&P, numire care a adăugat un imbold managerial Grupului. Astăzi, echipa de persoane care va trebui să scrie viitorul Grupului ASO H&P este formată, iar obiectivele pe termen mediu și lung sunt clare”, ne-a declarat Dl. Silvio Cervi, Director General ASO H&P.

Obiectivele pe termen mediu și lung ale ASO H&P

Pe piața europeană, tot mai competitivă, ASO H&P vizează obținerea unei baze de date solide privind factorii de producție, pentru a căuta eficiența, reducerea rebuturilor și menținerea costurilor, dar și pentru a putea maximiza profitabilitatea în vederea susținerii investițiilor viitoare.bossi

Totodată, grupul se focusează pe crearea unei relații de parteneriat cu principalii clienți, prin intermediul unei îmbunătățiri continue a serviciului, arma câștigătoare pentru a ieși din viziunea prețului ca fiind singura pârghie competitivă.

ASO H&P vizează obținerea unei baze de date solide privind factorii de producție, dar și crearea unei relații de parteneriat cu principalii clienți prin intermediul unei îmbunătățiri continue a serviciului

Investițiile Grupului au în vedere atât înlocuirea instalațiilor care au ajuns la sfârșitul duratei de viață utilă, dar se orientează și către hardware și software care permit îmbunătățirea nivelului de eficiență a serviciilor și eliminarea ineficiențelor.

Grupul ASO H&P are un catalog de produse pentru oțeluri și dimensiuni care în prezent este cel mai complet de pe piața barelor cromate, motiv pentru care compania nu investește în lărgirea gamei.

O direcție în care Grupul investește de câțiva ani este aceea a cercetării și dezvoltării de produse care mențin aceleași caracteristici cerute de piață, dar cu o alternativă la utilizarea cromului hexavalent, materie primă considerată cu un impact mare asupra mediului – o soluție în acest sens ar revoluționa acest sector de activitate și ar oferi un enorm avantaj competitiv.

În 2021, ASO va atinge nivelul livrărilor din 2019

Anul 2020 a fost un an deosebit de dificil, iar ASO Cromsteel, precum și Grupul ASO H&P, au încheiat anul pe pierdere, asupra căreia au avut un impact semnificativ elemente extraordinare și care nu sunt recurente, cum ar fi spre exemplu închiderea unei fabrici din Italia și în consecință transferul producției în România, care a avut un impact de peste 6 milioane de euro asupra contului de profit și pierdere aferent anului 2020.biotel

Această operațiune a fost îndeplinită cu determinare de către proprietari și a permis ca începând cu anul 2021 să se obțină un beneficiu relevant în ceea ce privește menținerea costurilor fixe la nivel de Grup.

Este important să subliniem faptul că, în pofida dificultăților și reducerii semnificative a volumului, grupul a optat pentru protejarea angajaților ASO Cromsteel, menținând  locurile de muncă la nivelul Pre-Covid și fără a recurge la șomajul tehnic. Încă de la început, Grupul ASO H&P a activat și în România, ca în Italia, smart working la birou și a impus respectarea regulilor de distanțare și adoptarea sistemelor de protecție individuală, cum ar fi purtarea tot timpul a măștii de protecție.

În pofida dificultăților și reducerii semnificative a volumului, grupul a optat pentru protejarea angajaților ASO Cromsteel, menținând  locurile de muncă la nivelul Pre-Covid și fără a recurge la șomajul tehnic

„Începând cu luna noiembrie 2020, piața s-a schimbat complet, iar cererea a evidențiat un imbold și o creștere care au depășit orice așteptări; vom încheia anul 2021 cu un nivel al livrărilor în esență egal cu cel din 2019, revenind astfel la nivelurile pre-Covid. În pofida creșterii bruște și constante a prețurilor la materie primă, consumabile și utilități, dar și a dificultății în găsirea materialului și a transportului, care continuă să existe și în prezent și care au pus sub presiune întreaga organizație, marja a revenit la un nivel satisfăcător, iar Grupul va încheia anul 2021 cu profit”, continuă Dl. Cervi.

Programul investițional

Ca efect imediat, dificultățile economico-financiare din 2020 au condus la o reducere a investițiilor și, astfel, prima parte a anului 2021 a fost dedicată repornirii unui plan de mentenanță a instalațiilor și de înlocuire a parcului de instalații învechite.cris trans

„Sunt convins că instalarea în Europa a unei noi capacități de producție în sectorul nostru este o greșeală pe care o vom plăti scump pe termen mediu, cu o ulterioară competiție asupra prețurilor imediat ce piața va arăta primele scăderi, motiv pentru care Grupul nu intenționează să investească în dezvoltarea capacităților de producție”, precizează Directorul General ASO H&P.

Pentru perioada următoare, investițiile Grupului au în vedere înlocuirea instalațiilor care au ajuns la sfârșitul duratei de viață utilă și introducerea de hardware și software care să permită îmbunătățirea nivelului serviciului și îmbunătățirea performanțelor productive.

Pe termen mediu, grupul se află în stadiul evaluării a diferite investiții în domeniul logisticii care să permită reducerea duratei de livrare și îmbunătățirea previziunilor de expediere pe care le pun la dispoziție clienților.

Certificările și premiile obținute

Grupul ASO H&P investește mult în sistemul de calitate integrat, obținând toate certificările de calitate principale (9001-14001-45001). Întrucât procesele au fost gândite și implementate la nivel de Grup și adecvate cadrului normativ al țărilor în care activează, se pot defini proceduri standardizate care se pot reproduce în fiecare dintre fabricile grupului.

În ceea ce privește îmbunătățirea serviciului către clienți, Grupul ASO H&P se află în faza de finalizare a certificării AEO pentru a face mai rapide procedurile vamale de export, în condițiile în care produsele sunt distribuite în 80 de țări la nivel mondial.

Dintre premiile primite în ultimii ani printre cele mai importante sunt Premiul „Industria”, primit de la Camera de Comerț Italiană pentru România, Primul loc pentru doi ani consecutivi – 2018 și 2019 – secțiunea Industrie, Premiul primit de la Camera de Comerț a României, și Premiul „Top Exportator”, primit de la Camera de Comerț Dâmbovița.

Cele mai importante premii obținute sunt Premiul „Industria”, primit de la Camera de Comerț Italiană pentru România, Primul loc în secțiunea Industrie și Premiul „Top Exportator”, primit de la Camera de Comerț Dâmbovița

„Aceste premii arată că parcursul de creștere și îmbunătățire pe care mergem este corect și atingem obiective concrete; anul 2020 a fost o paranteză dificilă în istoria Grupului nostru, dar vom ieși din aceasta mult mai conștienți și mai puternici decât eram înainte”, este de părere Dl. Cervi.

Principiile economiei circulare și importanța protejării mediului

Grupul ASO H&P este deosebit de sensibil la tema mediului, în general, și la limitarea consumului de resurse. Pentru a gestiona corect și sigur procesul productiv, acela de cromare, care are, în mod potențial, un impact mare asupra mediului, grupul depune eforturi pentru a investi în instalații care reduc la minimum emisiile din interiorul fabricii (în prezent nivelul emisiilor este de 10 ori sub limita prevăzută de lege), dar și pentru a superviza procedurile rigide de gestionare a cromului, din momentul în care intră ca materie primă și până în momentul în care iese ca deșeu.

Grupul ASO H&P este deosebit de sensibil la tema mediului în general și la limitarea consumului de resurse

„În optica reducerii consumului de resurse, în prezent este în curs de evaluare investiția într-un parc fotovoltaic pentru auto-producție parțială de energie electrică deoarece noi suntem un mare consumator”, detaliază Dl. Silvio Cervi.

Responsabilitate socială

Astăzi, echipa ASO este formată din peste 600 de angajați la nivelul Grupului, din care circa 460 în cadrul societății ASO Cromsteel, 57 dintre angajați devenind parte a echipei în anul 2021.

„În tot Grupul, și în special în România, continuăm să creștem și să atragem competențe, deoarece suntem convinși că politicile noastre de gestiune a personalului reprezintă o excelență în județul Dâmbovița, atât sub aspect economic și al formării profesionale, cât și, nu în ultimul rând, sub aspectul unui loc de muncă ce acordă o atenție deosebită mediului înconjurător și siguranței”, precizează reprezentantul ASO H&P.

Echipa ASO este formată din peste 600 de angajați la nivelul Grupului, din care circa 460 în cadrul societății ASO Cromsteel

În ceea ce privește implicarea în societate, Grupul ASO H&P a fost întotdeauna deschis la proiecte de responsabilitate socială, chiar și înainte de debutul pandemiei, prin realizarea unui proiect împreună cu Spitalul Județean. În acest proiect ASO Cromsteel, sub coordonarea ASO H&P, a donat aparatură nouă care a fost aleasă de Spital, aparatură care a avut o valoare de circa 110.000 de euro.

Un alt proiect important, desfășurat împreună cu Universitatea Valahia din Târgoviște, este acela de a permite accesul viitorilor ingineri pentru a vizita și a efectua cursuri practice în cadrul societății.

„Ne dorim să existe o vaccinare voluntară din partea angajaților pentru a reduce la minimum riscul de îmbolnăvire. Am împărțit turele muncitorilor în 2 intervale orare, pentru a reduce riscul, chiar dacă inițial părea dificil pentru o societate atât de mare ca a noastră. Și pe durata perioadei mai calme, cu un număr mai mic de îmbolnăviri, pe durata verii, societatea a decis să păstreze toate procedurile și regulile în vigoare pentru a fi siguri că persoanele sunt protejate în cadrul societății”, încheie Dl. Silvio Cervi, Director General ASO H&P.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/aso-cromsteel-a-investit-9-milioane-de-euro-in-resursa-umana-si-in-tehnologie/