Stiri: Social

Rata promovare Definitivat 2021

Astăzi are loc proba scrisă din cadrul examenului de Definitivat 2016

04.08.2016

Definitivat 2016: Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, se va desfășura astăzi, începând cu ora 10:00, în 42 centre de examen (câte unul în fiecare județ și în municipiul București).

Dintre cei 9.737 de candidați înscriși la începutul anului școlar, au fost admiși să participe la proba scrisă 9.005 candidați care au îndeplinit cumulativ cele trei condiții prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul ‘Bine’ sau ‘Foarte bine’ pentru anul școlar în curs și minimum media 8 la inspecțiile speciale la clasă desfășurate pe perioada anului școlar. 6.532 de candidați au obținut media 10 (zece) la inspecțiile la clasă în profilul postului.

În funcție de discipline/specializări, cei mai mulți candidați predau învățământ preșcolar în limba română (1.820), învățământ primar în limba română (1.373), educație fizică și kinetoterapie (902) și limba și literatura română (773). La 19 discipline s-a înscris câte un singur candidat.

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ pentru susținerea probei scrise, candidații vor avea acces în sala de examen cel mai devreme la ora 8:00 și cel mai târziu la ora 8:45, având asupra lor un act de identitate valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale.

Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național care încheie formarea inițială.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 11 august la centrele de examen și pe site-ul Ministerului Educaţiei. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 11 august, după afișarea rezultatelor, și 12 august. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat în data de 18 august.