Stiri: Sanatate

Epidemia de rujeolă în România.

Au fost stabilite atribuțiile Autorității de Management al Calității în Sănătate

11.06.2015

Guvernul a stabilit atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Astfel, printr-o Hotărâre aprobată în ședința de astăzi, Guvernul a stabilit componența, atribuțiile, modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS). Actul normativ vine în continuarea OUG nr. 11/2015, prin care s-a înființat ANMCS, prin reorganizarea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor.

Noua instituție va evalua în vederea acreditării nu numai spitalele, ci toate unitățile sanitare care sunt definite ca fiind entități, cu sau fără personalitate juridică, al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenței medicale, la orice nivel al acesteia.

Prin procesul de acreditare a unităților sanitare se urmărește validarea conformității caracteristicilor serviciilor de sănătate prestate de către unitățile sanitare cu standardele de acreditare adoptate de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. În acest sens, actul normativ adoptat de către Executiv stabilește scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale ANMCS.

De asemenea, Hotărârea definește termenii și sintagmele utilizate în cadrul procesului de acreditare și detaliază noțiunile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare și monitorizare, ciclu de acreditare, perioadă de acreditare etc.

În vederea desfășurării în bune condiții a procesului de acreditare a unităților sanitare, ANMCS folosește, în condițiile legii, evaluatori de serviciu de sănătate recunoscuți, din rândul personalului specializat în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate.

Totodată, ANMCS elaborează procedurile, standardele și metodologia de acreditare a unităților sanitare, cu consultarea, în acest sens, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a Colegiului Medicilor din România și a altor asociații profesionale, științifice, civice și patronale ce activează în domeniul medical.