Admitere Universitatea Bucuresti 2019

Au început înscrierile la Universitatea din București

11.07.2018

Pentru admiterea din acest an la studii universitare de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 9.383 de locuri, dintre care 4.250 de locuri la buget și 5.133 de locuri la taxă.

Pentru studii universitare de masterat, Universitatea din București scoate la concurs în acest an un număr total de 7.853 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 2.865 de locuri la buget și 4.988 de locuri la taxă. Aici puteți consulta numărul de locuri la buget repartizat pentru studii universitare de masterat.

În ceea ce privește modalitatea de admitere, menționăm că fiecare facultate a decis asupra propriei forme de concurs. Astfel, se pot distinge 4 formule de admitere, care diferă de la o facultate la alta: admitere pe bază de examen, admitere pe baza mediei de bacalaureat și eseu motivațional, admitere pe baza unei formule mixte și admitere pe baza mediei de la bacalaureat.

Pentru candidații la admiterea din acest an, Universitatea din București oferă o serie de facilități, precum achitarea online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii, dar și acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.
Absolvenții de liceu pot achita taxa de înscriere online, prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro.

Facilitatea achitării online a taxei completează modalitățile tradiţionale de plată: prin numerar, la casieriile facultăților Universității din București sau prin ordin de plată. Cei care optează pentru achitarea online a taxei de înscriere vor include în dosarul de înscriere, alături de toate celelalte acte necesare, dovada confirmării plății, primită pe e-mail.

De asemenea, UB oferă candidaților cazare gratuită în perioada admiterii, în căminul „Leu C”, în limita locurilor disponibile, pentru 3 nopți. Cazarea va fi posibilă în baza prezentării, la administrația căminului, a legitimației de concurs și a actului de identitate.

Înscrierea la admitere se face la sediile facultăților Universității din București.

În plus, UB oferă candidaților și posibilitatea de a se înscrie online la:

  • Facultatea de Științe Politice: www.fspub.unibuc.ro/admitere
  • Facultatea de Filosofie: http://filosofie.unibuc.ro/2018/06/26/inscriere-licenta-online-2018
  • Facultatea de Matematică și Informatică: http://admitere.fmi.unibuc.ro

Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere pentru studii universitare de licență sunt următoarele: fişă-tip de înscriere; diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017-2018, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu

Data limită pentru înscrierea la facultățile Universității din București este 26 iulie 2018, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afișa la data de 29 iulie 2018.

 

 

Citiți și despre: