Stiri: Retail

Auchan preia 12 supermarketuri şi galerii comerciale

08.01.2015

Consiliul Concurenţei (CC) a aprobat preluarea de către Auchan a 12 supermarketuri şi galerii comerciale. Astfel, într-o decizie publicată de CC, se arată că în luna septembrie 2014, Auchan Romania SA, în calitate de parte notificatoare, a înaintat autorităţii de concurenţă formularul de notificare, cu anexele aferente, privind operaţiunea care se va realiza prin preluarea controlului unic de către Auchan asupra Tim Property Development SRL, Ideal Casa Design SRL, BR Real Friends SRL, Compact Motor SRL, Art Bau International SRL, Metro Imobiliare Investment SRL și a activelor și contractelor aferente activității de închiriere desfășurată în Centrul Comercial Pitești (în continuare Activele din Pitești) de către Rolast SA.

Astfel, Auchan achiziționează cele 12 supermarketuri şi galerii comerciale prin preluarea a 100% din părțile sociale ale acestora și prin dobândirea dreptului de proprietate asupra Activelor din Pitești.

„Achiziția Întreprinderilor Ţintă şi a Activelor din Pitești implică transferul către Auchan a 12 centre comerciale, incluzând spațiile în care își desfășoară activitatea hipermarketurile operate în prezent de acesta, prin contracte de închiriere sau subînchiriere încheiate de către real,- Hypermarket Romania SRL (întreprindere preluată de Auchan în anul 2013), precum şi spațiile aferente galeriilor comerciale închiriate în prezent către terți, spațiile comune aferente și activitatea constând în prestarea serviciilor de închiriere”, precizează Consiliul Concurenţei.

Operaţiunea de preluare cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996,  constituind oconcentrare economică.

De asemenea, CC a mai afirmat că operaţiunea de concentrare economică îndeplineşte cumulativ condiţiile de prag prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei, întrucât cifra de afaceri cumulată realizată în anul 2013 de către părţile implicate în operaţiune (Grupul Auchan, Întreprinderile Ţintă şi Activele din Pitești) depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane de euro, iar cifra de afaceri realizată pe teritoriul României, în acelaşi an, de fiecare în parte dintre cele două întreprinderi implicate în operaţiune este mai mare decât echivalentul în lei a 4 milioane euro.