Stiri: Agricultura

Sprijin de urgență în sectorul cerealelor.

Autorizarea operatorilor români pentru importul de cereale din Ucraina și din Republica Moldova: MADR face precizări importante

06.10.2023

Autorizarea operatorilor români pentru importul de cereale din Ucraina și din Republica Moldova. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în transparență decizională un proiect de Ordonanță de Urgență prin care se stabilește cadrul legal privind importurile de produse agricole din Ucraina sau din Republica Moldova, mai exact, se introduce un mecanism de autorizare a operatorilor economici români pentru permiterea importului a patru produse: grâu, porumb, semințe de floarea soarelui și de rapiță.

Operatorii economici autorizați

Proiectul de act normativ prevede că pot fi autorizați pentru operațiuni de import produse agricole din Ucraina sau Republica Moldova exclusiv operatorii economici români care desfășoară activități în următoarele sectoare economice:

1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
1061 – Fabricarea produselor de morărit;
1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
014 – Creșterea animalelor.

Produse agricole care pot face obiectul importului, în condițiile actului normativ supus dezbaterii publice:

1001 – Grâu,
1005 – Porumb,
1205 – Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate,
1206 – Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate.

Autorizarea operatorilor români – Procedura propusă

Potrivit actului normativ procedura de autorizare presupune:

Operatorul economic cu sediul și punctul/punctele de lucru pe teritoriul României, care intenționează să importe produse agricole origine Ucraina sau Republica Moldova, solicită la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale eliberarea autorizației de import, pe baza prezentării unui document din care să reiasă necesitatea de completare stocuri, precum și a altor acte necesare menționate în proiect.

MADR, pe baza raportului emis de o Comisie de autorizare, eliberează autorizația de import, după validarea de către autoritățile române a informațiilor prezentate de operatorii care solicită autorizarea.

Comisia de autorizare

Comisia este compusă din următorii reprezentanți:

a) un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
b) un reprezentant al Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
c) un reprezentant al Autorității Vamale Române;
d) un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
f) doi reprezentanți ai asociațiilor reprezentative din sectorul producției / procesării și al creșterii animalelor.

Certificat de conformitate

Operatorul economic prezintă un certificat de conformitate al produsului ce urmează a fi importat, eliberat de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu privire la respectarea normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor.

MADR emite autorizația de import prin intermediul Comisiei de autorizare.

În baza autorizației de import eliberată de MADR, operatorul economic român încheie un contract de import cu un operator economic licențiat de către Ucraina sau Republica Moldova pentru cantitatea de produs necesară și au loc operațiunile de import, sub supravegherea autorităților vamale române.

Înainte de intrarea în procesul de valorificare sau producție, produsele sunt verificate de către ANSVSA, pentru validarea respectării calității prevăzute în certificatul de conformitate inițial.

Citește și iO Partners România lansează un departament strategic de consultanță în domeniul energetic