Stiri: Constructii

autostrada

Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni: Decizia anunțată de CNAIR

01.11.2022

Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de organism intermediar pentru transport, au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr.125 pentru proiectul „Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni (servicii de proiectare pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate, elaborarea Proiectului pentru Autorizația de Construire și Proiectul Tehnic de Execuție”. Toate acestea s-au realizat în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific – OS 1.1 Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea – Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrala.

 Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Obiectivele specifice ale proiectului

– Studiu de Fezabilitate revizuit

– Proiect Tehnic de Execuție elaborat

Valoarea totală a proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 72,894,247.01 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 52,218,063.63 lei, 15% contribuția proprie – 9,214,952.40 lei, diferența de 11,461,230.98 lei reprezentând valoare neeligibilă inclusiv TVA.

Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Durata proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de 31 luni, respectiv între data 01.05.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/autostrada-buzau-focsani-tronsonul-1-si-4/