Rezultate Bacalaureat 2020 sesiunea de toamna

Bacalaureat 2019. Astăzi încep probele scrise

01.07.2019

Bacalaureat 2019. Probele scrise din prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2019 încep astăzi, 1 iulie. Primul examen este cel la Limba şi literatura română – proba E)a). Marţi, 2 iulie, va avea loc proba la Limba şi literatura maternă – E)b) – maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană și italiană.

Miercuri, 3 iulie, urmează să aibă loc proba obligatorie a profilului – E)c).

Ultima probă din această sesiune a examenului de Bacalaureat 2019, proba la alegere a profilului şi specializării – E)d), va avea loc joi, 4 iulie.

Bacalaureat 2019. 136.087 de candidaţi înscriși

Pentru susţinerea probelor scrise de la Bacalaureat 2019 s-au înscris 136.087 de candidaţi din toate promoţiile (116.316 candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate la Bacalaureat 2019 este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12:00). Tot în aceeași zi pot fi depuse și contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00.

Rezultatele finale Bacalaureat 2019 vor fi publicate pe data de 13 iulie.

Pentru a fi declarat promovat în cadrul examenului de Bacalaureat 2019, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale
  • susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea
  • obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise

Pentru probele scrise, accesul candidaţilor în centrele de examen se face în intervalul 7:30 – 8:30. Acest lucru se realizează pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore. Acesta este calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Toate sălile de examen de la Bacalaureat 2019 au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Bacalaureat 2019. Reguli pentru elevi

Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
Cei surprinşi vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

În plus, ei nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Citește și Acord pentru proiectarea avionului viitorului între KLM și Delft University of Technology

 

 

 

 

 

Citiți și despre: