Stiri: Finante

Emisiune de obligatiuni de stat

Bani suplimentari pentru programele de finanţare din fonduri europene

28.07.2015

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 830 de milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna august al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență.

Suma de 830 de milioane de lei va fi repartizată astfel:

– 250 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu
– 200 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
– 230 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
– 150 milioane de lei pentru Programul Operațional Regional

Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de 31 august.

Sumele alocate vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 noiembrie.