Stiri: Finante

Program de educatie financiara ASF 2022

Beneficii pentru companiile care angajează elevi şi studenţi pe timpul verii

16.06.2015

Angajatorii care încadrează în munca elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările ți completările ulterioare.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Pentru a beneficia de stimulentul menționat, angajatorii încheie cu Agenţiile Judeţene de Ocupare a Muncii o convenție, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor.

În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenții o cerere însoțită de tabelul nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați, adeverința eliberată de instituția de învățământ prin care se atesta ca persoană are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o formă de învățământ de stat sau particular, înființata potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță, actul de identitate al elevului sau studentului şi copia contractului de muncă.