Bilete CFR online pentru studenti si elevi

Cum pot cumpăra elevii şi studenţii bilete online pentru trenurile CFR?

12.10.2020

Bilete CFR online pentru studenţi şi elevi. În urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) și la inițiativa CFR Călători, Guvernul a aprobat modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studenții și elevii își pot cumpăra online și prin automatele de vânzare legitimațiile de călătorie cu trenul. Reglementările vor intra în vigoare din momentul apariției hotărârii în Monitorul Oficial.

Bilete CFR online pentru studenţi şi elevi. Crearea unui profil de utilizator

Studenții și elevii care doresc eliberarea online a biletelor de tren trebuie să-și creeze un profil de utilizator. Înscrierea datelor care atestă calitatea de student/elev și dreptul la gratuitate se poate face după cum urmează:

  • pentru studenți fie pe site-ul cfrcalatori.ro dintr-un cont de utilizator online, fie la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere;
  • pentru elevi doar de la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere.

Confirmarea, verificarea şi validarea datelor care atestă calitatea de elev/student și dreptul la gratuitate la transport se va efectua o singură dată pentru fiecare an școlar şi universitar și numai în cazul în care elevul/ studentul este posesorul actelor doveditoare a calității respective conform prevederilor legale în vigoare (HG. 42/2017).

Bilete CFR online pentru studenţi şi elevi. Pași de urmat online/ la casa de bilete de studenți

  • Studentul va accesa platforma online de pe site-ul cfrcalatori.ro pentru completarea și înregistrarea datelor aferente profilului de utilizator dintr-un cont online.
  • În cazul în care va merge la casa de bilete este necesară prezentarea legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport în original, vizată conform reglementărilor în vigoare.
  • În cadrul contului de utilizator se vor completa următoarele date: a) nume și prenume; b) CNP; c) seria și numărul legitimației de student pentru reducere/gratuitate; d) unitatea de învățământ superior; e) secția/specializarea; f) anul universitar de valabilitate sau perioada de valabilitate a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport;
  • La crearea profilului online, se va genera automat un mesaj către unitatea de învățământ superior aparținătoare prin care CFR Călători va solicita confirmarea calității de student pe parcursul anului universitar respectiv, iar activarea se va face în momentul primirii confirmării de la instituitia de învățământ.
  • La casele de bilete, dupa verificarea și înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de ghișeu, i se va emite un carton cu ID-ul alocat, pentru care la primirea acestuia studentul este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.
  • După primirea cartonului, profilul de student este activ și pregătit pentru procurarea de legitimații de călătorie online/de la automatele de vânzare ale CFR Călători.
  • Pentru ca validarea online a profilului să devină operațională, este necesar ca organizațiile studentești să transmită sau să faciliteze transmiterea listei facultăților și a adreselor electronice de contact ale acestora, așa cum s-au angajat în protocolul semnat cu CFR Călători. În lipsa datelor transmise de organizațiile studențești, și facultățile pot contacta compania, urmând ca informațiile furnizate să fie validate.

Obţinerea unui ID

Pentru a obține ID-ul de student necesar procurării online, studenții pot merge direct la casele de bilete sau agențiile de voiaj, unde este necesară prezentarea în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Citeşte şi Ajutor de stat pentru creşterea animalelor: Veste bună pentru fermieri!

 

 

 

Citiți și despre: