Energie regenerabila

Biogazul, sursă alternativă de producere a energiei

01.06.2017

Acesta aduce independenţă energetică şi rezolvă problema deşeurilor animale. Una dintre cele mai „curate” forme de energie este biogazul, iar ţările din Europa de Vest au înțeles acest lucru. În plus, în contextul în care fermierii se confruntă cu problema depozitării deşeurilor de origine animală sau vegetală, instalarea de centrale pe biogaz poate reprezenta o soluţie, rezolvând această problemă şi oferind, în acelaşi timp, o reducere a costurilor cu energia electrică.

Mai exact, biogazul reprezintă un amestec de gaze obţinut prin fermentarea anaerobă a materiilor organice. Astfel, fie că este vorba de bălegar, de deşeuri biodegradabile sau de hrana furajeră, acestea pot fi transformate în metan şi dioxid de carbon.

Spre deosebire de combustibilii fosili, arderea biogazului eliberează doar cantitatea de dioxid de carbon atmosferic, care a fost înmagazinată de plante în timpul creşterii lor. Aşadar, circuitul de carbon al acestei surse de energie este închis, deci utilizarea ei reduce aceste emisii şi ajută la evitarea creşterii concentraţiei de dioxid de carbon în atmosferă, care ajută la lupta împotriva încălzirii globale.

O centrală de biogaz poate produce electricitate, căldură şi gaz

Biogazul se poate obţine dintr-o serie de deşeuri – gunoi de grajd şi nămoluri animaliere, reziduuri şi produse secundare agricole, deşeuri organice digerabile din industria alimentară şi agro-industrii, nămol de canalizare, culturi energetice cum ar fi porumbul, sorgul sau trifoiul.

Condiţiile de mediu necesare pentru producerea biogazului

– Mediu anaerob

– Temperaturi între 15°C şi 55°C

– Valori ale PH-ului între 6.5 şi 8.0

– O varietate de furaj în cantităţi nu prea mari

– Evitarea factorilor de încetinire, cum sunt sărurile metalice grele, antibioticele, dezinfectanţii

– Existenţa urmelor de minerale cum ar fi nichelul şi molibdenul

Avantajele utilizării biogazului

Excesul de gunoi în zonele de creştere intensivă a animalelor poate fi efectiv utilizat pentru producerea de biogaz, lucru considerat ca fiind una dintre bunele practici agricole în gestionarea gunoiului de grajd.

Unul dintre principalele avantaje ale producerii de biogaz este capacitatea de a folosi deşeuri ca materie primă pentru biogaz. Astfel, se poate reduce volumul de deşeuri, se pot economisi bani şi se ajută la îndeplinirea reglementărilor naţionale şi europene de reciclare a deşeurilor.

Unul dintre principalele avantaje ale producerii de biogaz este capacitatea de a folosi deşeuri ca materie primă

Biogazul poate fi transformat şi în alte forme de energie

Întrucât biogazul este purtător de energie cu valoare ridicată, care poate fi uşor transformată în alte forme de energie, nu ar trebui să fie utilizat doar ca sursă de căldură, ci mai ales pentru producerea de energie electrică în combinaţie cu utilizarea energiei termice, sau ca şi combustibil pentru transporturi.

Producerea de energie cu ajutorul biogazului aduce multe beneficii sociale, iar cele mai multe dintre acestea sunt legate de crearea de locuri de muncă şi de dezvoltarea zonelor rurale.

Producerea de energie cu ajutorul biogazului aduce multe beneficii sociale, iar cele mai multe dintre acestea sunt legate de crearea de locuri de muncă şi de dezvoltarea zonelor rurale

Încurajarea unui astfel de domeniu bazat pe biogaz poate stimula înfiinţarea de noi întreprinderi, care vor creşte veniturile şi vor oferi mai multe locuri de muncă, şi care, mai departe, vor putea spori creşterea economică a zonei rurale respective. Prin urmare, sectorul biogazului are capacitatea de a contribui la revitalizarea zonelor rurale, făcându-le mai atractive pentru firme, producători, investitori şi antreprenori.

Întrucât biogazul poate genera energie electrică şi termică şi poate fi un substitut al combustibililor pentru vehicule, utilizarea lui are o contribuţie semnificativă la reducerea dependenţei de combustibilii fosili, şi totodată la diversificarea surselor de energie, la securitate energetică, competitivitate şi furnizarea durabilă a resurselor.

Producţia şi utilizarea biogazului influenţează structura socio-economică în zonele rurale

România, una dintre pieţele subdezvoltate de biogaz din UE

Printre ţările industrializate, un loc de frunte în producerea şi utilizarea biogazului, îl ocupă Danemarca, energia produsă în acest fel constituind până la 18% din totalul energetic al ţării. De asemenea, în ceea ce priveşte numărul de instalaţii medii şi mari, un loc de top îl ocupă şi Germania, cu câteva zeci de mii de centrale instalate, în ţările din Europa de Vest cel puţin jumătate din fermele de păsări fiind încălzite cu biogaz.

România reprezintă una dintre cele mai slabe pieţe de biogaz din Uniunea Europeană, deși recent se poate observa o tendinţă de creştere.

Conform proiectului BiogasIN, județele cu potenţial ridicat de dezvoltare pe acest segment sunt Buzău, Vrancea, Giurgiu, Teleorman şi, în general, judeţele care au o economie preponderent bazată pe creşterea animalelor şi agricultură.

În țara noastră, prima stație de producere a energiei regenerabile în cogenerare, din biogaz, a fost inaugurată în 2013 în județul Prahova

Conform Planului de Acţiune pentru Energie Regenerabilă, în conformitate cu Directiva 2009/28/EC, ţinta României pentru SRE până în 2020 este ca ponderea energiei regenerabile în consumul total final brut de energie să fie majorată la 24%. Contribuţia – capacitate instalată, producţia brută de energie electrică – aşteptată de la biogaz în ţara noastră, pentru a răspunde ţintelor obligatorii pentru 2020, a fost estimată la 195MW sau 950GWh (82ktep).