Stiri: Economie

BM și România continuă parteneriatul pentru modernizarea administrației publice

13.01.2016

Guvernul României și Banca Mondială semnează un memorandum de înțelegere (MoU) pentru a se continua acordarea de servicii de asistență tehnică instituțiilor publice românești până în anul 2023, în contextul continuării reformelor structurale și creșterii eficienței administrației publice.

”Salutăm sprijinul acordat României de către experții Băncii Mondiale pentru modernizarea autorităților naționale și locale astfel încât cetățenii să beneficieze de servicii publice de calitate. Ca și în perioada memorandumului precedent (2012-2015), semnat cu Banca Mondială și alte instituții financiare (Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare), Ministerul Fondurilor Europene va oferi direcția strategică și coordonarea activitaților din cadrul memorandumului și dorim ca experiența pe care a acumulat-o în colaborare cu toți partenerii săi să ducă la realizarea împreună a unor acțiuni concrete pentru dezvoltarea economică și socială”, a declarat Aura Răducu, ministrul fondurilor europene.

Instituțiile publice vor fi principalul beneficiar al acestor servicii de asistență care vor fi finanțate din Fondurile Structurale și de Investiții Europene (ESIF) din cadrul perioadei de programare 2014-2020. Din 2010, aproape 20 de instituții publice au beneficiat de programul Băncii Mondiale din România prin care s-au pus bazele unei administrații publice moderne. Programul a inclus domenii precum incluziunea socială și reducerea sărăciei, agricultura, schimbările climatice, politica în domeniul concurenței, educația, integrarea romilor, transporturile și planificarea urbană. Ca urmare a succesului programelor din ultimii ani, guvernul a convenit extinderea serviciilor de asistență tehnică pentru toate fondurile europene structurale și de investiții, inclusiv Fondul European de Agricultură și Dezvoltare Rurală și Fondul European de Acvacultură, Piscicultură și Pescuit.

În cadrul memorandumului anterior (2012-2015) între România și Banca Mondială au fost încheiate 26 de acorduri de servicii finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2007-2013 sau din axele de asistență tehnică ale programelor operaționale, pentru 12 instituții publice centrale din România, în valoare totală de aproximativ 31 milioane de Euro (v. Anexa).

”În ultimii cinci ani, autoritățile locale și naționale, prin parteneriatul pentru servicii de asistență, au beneficiat de expertiza internațională și cunoștințele Băncii Mondiale. Acest parteneriat de succes s-a dezvoltat în mod considerabil, ca urmare, România are cel mai mare program de acest tip din cadrul Băncii cu rezultate importante în domenii cheie” a declarat Cyril Muller, Vice Președintele BM pentru Europa și Asia Centrală.