BNR a menţinut dobânda-cheie la 1,75%

08.01.2016

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele, în sedinţa de ieri, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit la nivelul de 12 la sută de la 14 la sută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2016. Rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei se menţine la nivelul de 8 la sută.

Conform BNR, datele statistice relevă menținerea ratei anuale a inflației în teritoriu negativ, începând cu luna iunie 2015, în linie cu prognoza, ca efect al extinderii aplicării cotei reduse de TVA de 9 la sută la toate alimentele, băuturile nealcoolice și serviciile de alimentație publică, precum și al scăderii prețului combustibililor.

În plus, în luna noiembrie 2015, nivelul agregat al prețurilor de consum a fost mai mic cu 1,1 la sută față de cel din luna similară a anului anterior. Rata medie anuală a inflaţiei a fost de -0,4 la sută în luna noiembrie 2015, în timp ce indicele armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a consemnat o rată medie anuală de -0,3 la sută.

BNR mai precizează că analiza datelor statistice indică însă că în absența influenței reducerii cotei TVA, rata anuală a inflației ar fi fost în apropierea nivelului de 2 la sută, plasându-se astfel în interiorul intervalului asociat țintei staționare de 2,5 la sută ± 1 punct procentual.

„Accelerarea creșterii economice în trimestrul III 2015 (până la 3,6 la sută) a fost susţinută de expansiunea consumului privat, pe fondul creşterii veniturilor nominale ale populaţiei, al redresării activităţii de creditare, al reducerii impozitării indirecte și al sporirii încrederii în economie. Excluzând impactul agriculturii – sector puternic afectat de randamentele scăzute ale culturilor de toamnă – produsul intern brut a înregistrat cel mai alert ritm anual din perioada postcriză (peste 5 la sută)”, conform sursei citate.

De asemenea, rezervele valutare s-au situat la finele anului 2015 la nivelul de 32 miliarde de euro, similar celui consemnat la sfârșitul anului anterior, după acoperirea plăţilor scadente aferente serviciului datoriei externe publice și public-garantate (de aproximativ 7,2 miliarde de euro), fiind alimentate în principal de intrări de fonduri europene şi de împrumuturi ale statului pe pieţele externe, iar deficitul de cont curent a rămas la un nivel sustenabil, de sub 1 la sută din PIB, în pofida accelerării consumului, în condițiile îmbunătățirii balanței serviciilor și ale majorării transferurilor de la Uniunea Europeană, fiind acoperit integral de intrări autonome de investiții directe.

„Aceste evoluții au contribuit la menținerea unei relative stabilități a cursului de schimb al monedei naţionale faţă de euro, acesta oscilând într-o bandă relativ îngustă de variaţie în anul 2015, deși piețele externe au fost marcate de fluctuații ale aversiunii globale față de risc, tensiuni geopolitice şi de divergenţa dintre conduitele politicilor monetare ale principalelor bănci centrale”, explică Banca Naţională a României.

Prin urmare, ratele dobânzilor pe piața monetară interbancară au continuat să scadă, atingând minime istorice, reflectând reducerile ratei dobânzii de politică monetară și gestionarea adecvată a lichidității.

În perspectivă, reprezentenaţii BNR arată că evoluțiile din mediul extern sunt marcate de incertitudini legate de fragilitatea creșterii economice globale și de volatilitatea piețelor financiare internaționale, iar pe plan intern, preocupantă este creșterea deosebit de amplă a cheltuielilor bugetare la finalul anului 2015, precum și a deficitului bugetar în intervalul de prognoză.

„Pe termen scurt se reconfirmă readâncirea temporară în teritoriu negativ a ratei anuale a inflației, ca efect al unei noi runde de reduceri a impozitelor indirecte (scăderea cotei standard TVA la 20 la sută de la 24 la sută începând cu data de 1 ianuarie 2016). Aceasta va fi urmată de o revenire în teritoriu pozitiv după epuizarea efectelor reducerii TVA din iunie 2015 și pe fondul relaxării conduitei politicii fiscale și al creșterii costurilor unitare cu forța de muncă. În același timp, se remarcă persistența riscurilor și incertitudinilor asociate unor evoluții din mediul extern dar și din cel intern – în principal perspectiva conduitei politicii fiscale și a reformelor structurale în contextul anului electoral”, conform instituţiei.

În aceste condiții și pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an și continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar.

„Totodată, în condițiile temperării creditării în valută și pentru continuarea procesului de armonizare a mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele și practicile în materie ale Băncii Centrale Europene și ale principalelor bănci centrale din statele membre ale Uniunii Europene, CA al BNR a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută la nivelul de 12 la sută de la 14 la sută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2016. Rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei se menţine la nivelul de 8 la sută. Deciziile CA al BNR vizează asigurarea stabilității prețurilor pe termen mediu într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile și păstrarea unui cadru macroeconomic stabil”, au afirmat reprezentanţii BNR.

 

 

Citiți și despre:

  • BNR a menţinut dobânda de politică monetarăBNR a menţinut dobânda de politică monetară Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis menținerea dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii […]
  • BNR menține dobânda de politică monetară la 2,5%BNR menține dobânda de politică monetară la 2,5% Dobânda de politică monetară. Banca Națională a României a decis să mențină dodânda-cheie la nivelul de 2,5 la sută. Astfel, în şedinţa din 8 ianuarie 2020 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a […]
  • BNR a redus dobânda-cheie la 3,25%BNR a redus dobânda-cheie la 3,25% În şedinţa de astăzi, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,25 la sută pe an, de la 3,50 la sută, începând cu data […]
  • BNR majorează dobânda de politică monetarăBNR majorează dobânda de politică monetară Banca Naţională a României (BNR) a decis în ședinţa din 7 februarie a Consiliului de administraţie majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25 la sută pe an de la 2,00 la sută pe an […]
  • Credite mai scumpe pentru români. BNR majorează dobânda-cheieCredite mai scumpe pentru români. BNR majorează dobânda-cheie În şedinţa de luni, 7 mai, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5 la sută pe an, de la 2,25 la sută. Decizia se […]