BNR a redus dobânda-cheie la 3,25%

04.08.2014

În şedinţa de astăzi, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,25 la sută pe an, de la 3,50 la sută, începând cu data de 5 august. De asemenea, s-a decis gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În plus, CA al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

“Analiza celor mai recente date macroeconomice evidenţiază continuarea scăderii ratei anuale a inflaţiei şi situarea sa, temporar, sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei staționare. Față de prognoza din luna mai, noua traiectorie așteptată a inflației este semnificativ mai redusă. Evoluția se datorează acţiunii unor factori conjuncturali (dinamica preţurilor volatile ale produselor alimentare, aprecierea nominală a monedei naţionale, influența prețurilor de import ce reflectă parțial nivelurile joase ale inflației din zona euro), suprapusă efectelor persistente ale deficitului de cerere agregată şi ale ajustării descendente a anticipaţiilor inflaţioniste”, spune BNR, într-un comunicat de presă.

Inflaţia a atins un nou minim istoric

Astfel, rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna iunie la nivelul de 0,66 la sută, faţă de 0,94 la sută în luna mai și 1,55 la sută în luna decembrie 2013, atingând un nou minim istoric.

În acelaşi timp, rata medie anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 1,7 la sută în luna iunie de la 2,1 la sută în luna precedentă.

Rata medie anuală a inflaţiei determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum – indicator relevant pentru asigurarea comparabilităţii la nivel european şi evaluarea procesului de convergenţă cu Uniunea Europeană – a fost de 1,5 la sută în iunie faţă de 1,8 la sută în luna anterioară.

Această valoare plasează România printre statele ce se încadrează în criteriul aferent privind convergența nominală la nivelul Uniuniii Europene.

“Îmbunătăţirea activităţii economice din România continuă să fie impulsionată de evoluţia producției industriale, stimulată în principal de dinamica favorabilă a cererii externe, dar și de tendința de revenire treptată a celei interne, în condițiile menținerii deficitului contului curent la un nivel redus. Rezervele internaţionale se menţin într-o zonă confortabilă în condiţiile rambursării unei părţi substanţiale a împrumutului contractat cu Fondul Monetar Internațional, în cadrul acordului din 2009 – 2011”, au mai spus BNR.

Dinamica creditului acordat sectorului privat a continuat să se adâncească

Banca Naţională a mai anunţat că dinamica anuală a creditului total acordat sectorului privat a continuat să se adâncească în teritoriul negativ, exclusiv pe seama accentuării contracţiei componentei sale în valută, în condiţiile în care creditele în monedă naţională şi-au accelerat ritmul anual de creştere în termeni reali (acesta atingând, în luna iunie maximul ultimilor cinci ani).

“Prin urmare, ponderea împrumuturilor în valută în soldul creditului acordat sectorului privat a continuat să se reducă până la nivelul de 58 la sută la sfârșitul lunii iunie 2014, de la 62 la sută în iunie 2013, evoluţia fiind de natură să contribuie la consolidarea mecanismului de transmisie a politicii monetare”, a explicat BNR.

Îndeplinirea obiectivului de menţinere a stabilităţii preţurilor

În aceste condiţii, CA al BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică, aceste decizii asigurând îndeplinirea obiectivului fundamental de menţinere a stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare, concomitent cu crearea condiţiilor favorabile unei creşteri economice echilibrate şi de durată.

“În acest context, implementarea consecventă a unui mix adecvat de politici macroeconomice, în linie cu prevederile acordurilor de finanţare externă, precum și reluarea, în condiții prudențiale, a procesului de intermediere financiară în paralel cu o remunerare adecvată a depozitelor bancare de natură a încuraja economisirea internă sunt esenţiale pentru consolidarea perspectivelor favorabile ale economiei româneşti, întărind astfel rezistenţa acesteia la şocuri externe”, au afirmat reprezentanţii Băncii Naţionale.