Stiri: Finante

Indicele LIBOR.

BNR: Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 204 milioane euro

26.04.2017

În perioada ianuarie – februarie 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 204 milioane euro, comparativ cu un deficit de 139 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2016. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 243 milioane euro, balanța serviciilor și balanța veniturilor secundare s-au încheiat cu excedente mai mici cu 90 milioane euro, respectiv cu 50 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a devenit excedentară, conform datelor BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 655 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 834 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 179 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 68 495 milioane euro la 28 februarie 2017 (73,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2016.

De asemenea, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2017 nivelul de 24 258 milioane euro (26,1 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,7 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

În perioada ianuarie – februarie 2017, datoria externă totală a crescut cu 376 milioane euro, în principal pe seama majorării soldului datoriei negarantate public (cu 722 milioane euro), concomitent cu diminuarea soldului datoriei publice (cu 348 milioane euro).