Stiri: Finante

Masa monetara iunie 2021.

BNR: Deficit de 2,7 miliarde euro, în primul semestru

16.08.2017

În perioada ianuarie – iunie 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 745 milioane euro, comparativ cu 1 958 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2016. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1051 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 247 milioane euro, respectiv cu 51 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 562 milioane euro, conform datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 841 milioane euro (comparativ cu 2 124 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2 179 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 338 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1889 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 23,5 la sută în perioada ianuarie – iunie 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2017 a fost de 6 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2017 a fost de 85,9 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.