Stiri: Finante

Majorare capital One United Properties.

BNR: Investiţiile străine, 3,92 miliarde lei în perioada ianuarie – noiembrie 2016

16.01.2017

În perioada ianuarie – noiembrie 2016, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3.441 milioane euro, comparativ cu 1.237 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2015, conform datelor BNR. În structură, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 1.590 milioane euro, respectiv cu 936 milioane euro, balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 309 milioane euro, iar balanța serviciilor un excedent mai mare cu 631 milioane euro.

De asemenea, Banca Naţională a anunţat că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 3.928 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3.089 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 839 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 69.758 milioane euro la 30 noiembrie 2016 (75,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 1,1 la sută față de 31 decembrie 2015.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2016 nivelul de 22.740 milioane euro (24,6 la sută din total datorie externă), în creştere cu 14,4 la sută faţă de 31 decembrie 2015.

În perioada ianuarie – noiembrie 2016, datoria externă totală a crescut cu 2.064 milioane euro; în structură, datoria publică a crescut cu 983 milioane euro, în timp ce datoria negarantată public a crescut cu 1.381 milioane euro şi datoria autorităţii monetare s-a redus cu 300 milioane euro.