Stiri: Finante

Masa monetara mai 2021

BNR: Investiţiile străine, în creştere

15.06.2017

În perioada ianuarie – aprilie 2017, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 416 milioane euro, comparativ cu 906 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2016, conform datelor BNR. Ca structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 488 milioane euro, balanța veniturilor secundare și balanța serviciilor s-au încheiat cu excedente mai mici cu 428 milioane euro, respectiv cu 38 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 444 milioane euro.

De asemenea, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 305 milioane euro (comparativ cu 1 054 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2016), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 507 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 202 milioane euro.

În perioada ianuarie – aprilie 2017, datoria externă totală a crescut cu 1 709 milioane euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 70 202 milioane euro la 30 aprilie 2017 (74,6 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,8 la sută faţă de 31 decembrie 2016. În plus, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2017 nivelul de 23 884 milioane euro (25,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 2,1 la sută faţă de 31 decembrie 2016.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,3 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2017, comparativ cu 27,4 la sută în anul 2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2017 a fost de 6,3 luni, nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2017 a fost de 92,6 la sută, comparativ cu 90,1 la sută la 31 decembrie 2016.