Admitere liceu 2019 rezultate repartizare computerizata

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. Anunțul făcut de Ministerul Educației

13.06.2019

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. Ministerul Educației a făcut o serie de precizări cu privire la admiterea în sistemul de învățământ liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020. Astfel, conform situației centralizatoare, la ora actuală, toate inspectoratele școlare județene/al municipiului București au publicat pe site-urile proprii broșura privind oferta de admitere în învățământul liceal. Prin urmare toate unitățile de învățământ sunt în posesia informațiilor cu privire la rețeaua școlară.

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. Distribuirea în școli a materialelor informative

Inspectoratele școlare au tipărit și distribuit broșurile și în format letric. Până la finalul acestei săptămâni toate materialele informative vor ajunge în toate unitățile de învățământ. Excepție fac județele Argeș, Brașov și Iași, în care distribuirea broșurilor se va finaliza la începutul săptămânii viitoare.

Elaborarea, tipărirea, publicarea și difuzarea broșurilor de admitere în învățământul liceal revin în responsabilitatea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. Metodologia de admitere

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din OMEN nr. 4829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare, „admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. Ultimele medii de admitere

În context, Ministerul Educației anunță că nu au fost aduse modificări metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat. Totodată, informațiile referitoare la ultima medie de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2018-2019, precum și alte date de interes general (numele liceului, specializarea, limba de predare, forma de învățământ, profilul, filiera, ultima medie de admitere din anul anterior etc.) se regăsesc și pe site-ul:http://admitere.edu.ro/2018/repartizare/

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. Completarea opțiunilor

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de către diriginţii claselor a VIII-a, are loc după afișarea rezultatelor Evaluării Naționale, probele examenului de Evaluare urmând a se desfășura în perioada 18 – 21 iunie 2019.

Broșură Admitere liceu 2019 – 2020 Edu.ro. După anunțarea rezultatelor (25 iunie 2019), respectiv după soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (29 iunie 2019), absolvenții clasei a VIII-a își pot calcula media de admitere. Pe baza acestei medii se exprimă opțiunile și se realizează repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat.

Citește și Topul celor mai bune licee din România

 

 

 

Citiți și despre: