CFR Calatori

Bugetele CFR SA şi CFR Călători, rectificate prin Ordonanţă de Guvern

04.12.2015

Executivul a aprobat ieri, la propunerea Ministerului Transporturilor, bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2015 ale C.N.C.F CFR – SA și SNTFR CFR-Călători. Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale celor doi operatori din domeniul transporturilor feroviare vine ca urmare a modificărilor alocațiilor de la bugetul de stat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

Prin OUG 47/2015 pentru 2015 s-a alocat suma de 597,3 milioane lei pentru capitalizarea C.N.C.F. CFR – SA, pentru plata restanțelor către minister, reprezentând TVA dedus și nevirat la bugetul de stat la termenele stabilite în normele de închidere a exercițiului bugetar. Această alocare bugetară se regăsește în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al C.N.C.F CFR –SA.

De asemenea, bugetele rectificate ale celor doi operatori economici includ modificările determinate de majorarea cheltuielilor de natură salarială și a numărului de personal ca urmare a punerii în aplicare a art.66 din OUG 47/2015. Astfel, de la bugetul de stat se asigură sumele necesare reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, sume determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014, pentru o fracţiune de an.

Pentru a putea fi pusă în aplicare această prevedere normativă, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al C.N.C.F CFR S.A pentru 2015, cheltuielile de natură salarială sunt majorate de la 678,620 milioane de lei (sumă aprobată inițial în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG 224/2015) la 711,739 milioane de lei. De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, numărul de personal prognozat la finele anului pentru C.N.C.F CFR S.A va crește de la 22.455 (prognozat prin HG 224/2015) la 23.060 de angajați.

 

 

Citiți și despre: