Stiri: Finante

Bugetul general consolidat a încheiat 2015 cu venituri de 233,6 miliarde lei

01.02.2016

Bugetul general consolidat a încheiat 2015 cu venituri de 233,6 miliarde lei, în creştere cu 9% faţă de 2014, în timp ce cheltuielile au avansat cu 8%, la 243,9 miliarde lei. Astfel, a rezultat un deficit de 10,3 miliarde lei, respectiv de 1,47% din PIB, incadrat în ţinta de 1,85% din PIB stabilită, conform Ministerului de Finanţe.

Faţă de 2014, anul trecut deficitul s-a redus de la 1,72% la 1,47% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat au reprezentat 33,1% din PIB, înregistrând o creştere cu un punct procentual ca pondere în Produsul Intern Brut. S-au raportat creşteri la încasările din impozit pe profit (13%), impozitul pe venit (12,4%), TVA (12,3%), venituri nefiscale (12%) şi accize (8%).

De asemenea, încasările din contribuţii de asigurări sociale au o uşoară creştere faţă de anul anterior, deşi au fost influenţate de reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiilor angajatorilor, cât şi de creşterea pe anul 2015 cu 0,5 puncte procentuale a cotei de contribuţie către pilonul II de pensii.

Administraţiile locale au înregistrat creşteri la taxa pe utilizarea bunurilor cu 4,8%, venituri nefiscale cu 4,1% şi la impozite şi taxe pe proprietate cu 1,5%.

Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 17 miliarde lei, cu 49,3% mai mari faţă de anul 2014.

Totodată, cheltuielile bugetului general consolidat, de 243,9 miliarde lei, au urcat în termeni nominali cu 8% faţă de anul precedent şi cu 0,8 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal s-au majorat cu 3,2%, ca urmare a creşterilor salariale în administraţia publică locală, precum şi în sectorul de sănătate şi în învăţământ. Totodată, au scăzut cheltuielile cu dobânzile cu 6,2%, pe fondul diminuării randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark. Cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au crescut faţă de anul precedent cu 62,4%.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 41,3 miliarde lei, reprezentând 5,9% din PIB, faţă de 32,7 miliarde de lei în anul 2014.

Creşterea cheltuielilor pe ultimele luni ale anului, în special în decembrie, au fost în principal pentru investiţii, atât a celor finanţate din fonduri europene, cât şi din surse proprii şi cu finanţare rambursabilă.