Slide

Stiri: Finante

Bugetul Ministerului Finanțelor 2024

Bugetul Ministerului Finanțelor 2024: Ce fonduri se alocă în plus?

16.06.2024

Bugetul Ministerului Finanțelor 2024: Guvernul a aprobat Hotărârea privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor.

Destinația fondurilor

•Autoritatea Vamală Română – 2,679 milioane lei, credite de angajament şi credite bugetare pentru: casarea echipamentelor emiţătoare de radiaţii ionizante (scanere), fără de care nu pot fi amplasate noile scannere și 30,075 milioane lei, credite de angajament şi credite bugetare în vederea finalizării unor proiecte vamale de frontieră.

•64,8 milioane lei credite de angajament şi 30,1 milioane lei credite bugetare necesare operaţionalizării în regim de urgenţă a sistemului e-Sigiliu.

•Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc – 61,503 milioane lei credite de angajament şi 14,500 milioane lei credite bugetare, actualizarea sistemului informatic referitor la jocurile de noroc şi cumpărării unui imobil conform unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

•43,968 milioane lei milioane lei, credite de angajament şi credite bugetare, pentru susţinerea litigiilor internaţionale, preluate de la alți ordonatori de credite.

•32,268 milioane lei, credite de angajament şi credite bugetare, în vederea achitării integrale a titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor în aprilie 2024.

Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la sfârşitul anului 2024.

Citește și Majorarea salariului minim pe economie din iulie 2024: Care sunt implicațiile creșterii?