Stiri: Social

Programul Erasmus+ 2023

Campanie de promovare a mobilităților Erasmus

19.07.2017

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), susţinută de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), demarează prima etapă a Campaniei de promovare a mobilităților Erasmus+, în luna iulie, odată cu sesiunea de admitere a absolvenților de bacalaureat în învățământul superior. Aceasta are rolul de a informa potenţialii studenți despre oportunitățile internaționale pe care le oferă sistemul de învățământ superior românesc și de a populariza mobilitățile academice și de practică în rândul acestora.

Cea de-a doua etapă a campaniei se va desfăşura în octombrie, odată cu începerea noului an universitar, având scopul de a crește numărul de participanți din România la Programul Erasmus+.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului, prin care tinerii pot beneficia de programe educaţionale, stagii de practică sau de voluntariat, printre care se numără și mobilitățile academice și de practică pentru studenți.

Programele de mobilități oferă studenților ocazia de a studia în alte state din Europa pentru un semestru sau un an, pe parcursul fiecărui ciclu de studii, sau de a participa la stagii de practică. În toată această perioadă studenţii beneficiază de o bursă, iar studiile le sunt recunoscute la întoarcerea în țară. Astfel, tinerii au ocazia să se bucure de beneficiile schimbului educațional intercultural, având posibilitatea de a aprofunda domeniul studiat și dintr-o perspectivă internațională.

Universităţile din România încheie parteneriate cu instituții de învățământ superior din alte state, pentru a putea trimite studenți în mobilități academice, și au alocat un buget din care acordă burse. La întoarcerea din programul de mobilitate, studenților li se echivalează creditele obținute la universitatea parteneră, astfel că aceștia își pot continua studiile fără probleme, în general fără a fi nevoiți să recupereze discipline suplimentare.

Experiența internațională este deosebit de importantă într-o lume tot mai cosmopolită. Capacitatea de adaptare la contexte interculturale și experiența de comunicare și de lucru în astfel de medii sunt esențiale pe o piață globală a muncii, astfel că participarea la programe de mobilități ajută studenții să acumuleze competențe de bază pentru viitoarea lor carieră. În plus, posibilitatea de a studia și de a locui în altă țară, precum și aceea de a descoperi cultura unui alt popor oferă șansa unei dezvoltări armonioase a tinerilor, iar prieteniile legate în timpul programelor de mobilități cu tineri din întreaga lume pot schimba vieți. Mai mult decât atât, contactul cu un alt sistem educațional și cu cadre didactice și studenți internaționali deschide numeroase perspective studenților români în sensul unor colaborări transnaționale și al diversificării parcursului lor academic.

Pe parcursul primei etape a campaniei, în cele 72 de universităţi din România înscrise în Programul Erasmus, s-au distribuit 70.000 de cărţi poştale, cu mesajul „Nu fi doar student, fii Erasmus!“. În paralel, în media online se distribuie mesaje de informare cu privire la desfăşurarea stagiilor de mobilitate, fotografii şi declaraţii ale foştilor studenţi Erasmus.