Finante

Când va adera România la Spațiul Schengen?

Când va adera România la Spațiul Schengen?

01.08.2022

Când va adera România la Spațiul Schengen? Toate rapoartele Schengen de evaluare a României au fost aprobate, succesiv, în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles. Deşi România îndeplineşte toate condiţiile pentru aderarea la Spaţiul Schengen, această decizie a fost amânată de multe ori în ultimii 11 ani. Totuşi, 2022 ar putea aduce o veste bună, întrucât autorităţile române anunţă că fac demesurile necesare pentru a intra în zona de liberă circulaţie.

În prezent, spațiul Schengen include majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, cu excepția Irlandei, care menține opțiunea de a rămâne în afara spațiului și desfășoară propria zonă comună de călătorie cu Regatul Unit, precum și cu excepția României, Bulgariei, Croației şi Ciprului.

Patru țări din afara UE – Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein – au aderat, de asemenea, la spațiul Schengen.

Aderarea la Schengen reprezintă atât un drept, cât și o obligație

Aderarea la spațiul Schengen reprezintă atât un drept, cât și o obligație asumată prin Tratatul de Aderare la UE – art. 4 al Protocolului privind condițiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a României în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de Aderare al României și Bulgariei.

Conform informaţiilor publicate de Ministerul Afacerilor Externe, România asigură de facto securitatea frontierelor externe ale UE din momentul aderării sale la Uniunea Europeană în ianuarie 2007.

Când va adera România la Spațiul Schengen? România asigură de facto securitatea frontierelor externe ale UE din momentul aderării sale la Uniunea Europeană în ianuarie 2007

Evaluarea României şi Bulgariei, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor tehnice de aderare, a fost realizată în urmă cu 11 ani. Atunci, aderarea la spațiul european Schengen de liberă circulație, s-a blocat în urma opoziţiei unor state membre, precum Germania, Finlanda și Austria.

Condițiile de aderare la Spațiul Schengen

Pentru a adera la Spaţiul Schengen, țările trebuie să își asume responsabilitatea pentru controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene. De asemenea, acestea trebuie să aplice un set comun de norme Schengen, cum ar fi controlul frontierelor terestre, maritime și aeriene, precum și emiterea de vize Schengen.

În plus, pentru a asigura un nivel ridicat de securitate în spațiul Schengen, statele trebuie să coopereze cu agențiile de aplicare a legii din alte țări Schengen și să opereze Sistemul de Informații Schengen (SIS).

Când va adera România la Spațiul Schengen? Pentru a adera la Spaţiul Schengen, țările trebuie să își asume responsabilitatea pentru controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene

Etapele aderării la Schengen

În conformitate cu prevederile acquis-ului Schengen, aderarea la spațiul Schengen presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • Transmiterea Declarației de pregătire privind aderarea la spațiul Schengen;
  • Completarea și transmiterea chestionarului Schengen;
  • Vizitele de evaluare Schengen – în cadrul acestor misiuni, UE evaluează stadiul implementării acquis-ului Schengen pe cele cinci domenii: cooperare polițienească, protecția datelor personale, vize, frontiere maritime, aeriene și terestre și SIS/SIRENE;
  • Redactarea rapoartelor privind rezultatele vizitelor de evaluare (raportul include şi recomandări pentru remedierea eventualelor aspecte mai puțin satisfăcătoare) și aprobarea acestora în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles;
  • Adoptarea de către Consiliul UE a deciziei privind eliminarea controalelor la frontierele interne.

Aderarea la Spaţiul Schengen se aplică propriu-zis după adoptarea de către Consiliul UE a deciziei privind eliminarea controalelor la frontierele interne

Etapa de evaluare tehnică a României s-a finalizat cu rezultate pozitive

Etapa de evaluare tehnică a României s-a finalizat cu rezultate pozitive, iar rapoartele misiunilor de evaluare succesive au concluzionat că România îndeplinește toate criteriile prevăzute de legislația care reglementează aderarea la Spațiul Schengen și funcționarea acestuia.

Îndeplinirea de către România a criteriilor prevăzute în acquis-ul Schengen a fost recunoscută încă din data de 9 iunie 2011, cu ocazia reuniunii Consiliului de Justiție și Afaceri Interne. În prealabil, Parlamentul European a avizat favorabil proiectul Deciziei privind aderarea României și Bulgariei la Schengen. Finalizarea cu succes de către România a măsurilor prevăzute de acquis-ul Schengen au fost confirmate şi de Consiliul European în decembrie 2012.

Îndeplinirea de către România a criteriilor prevăzute în acquis-ul Schengen a fost recunoscută încă din data de 9 iunie 2011, cu ocazia reuniunii Consiliului de Justiție și Afaceri Interne

În plus, în Raportul privind starea spațiului Schengen pentru 2022, realizat de Comisia Europeană, se pune accent pe importanța finalizării spațiului Schengen și invită Consiliul să adopte deciziile care să permită Croației, precum și României și Bulgariei să devină în mod oficial parte a acestui spațiu, având în vedere că au fost îndeplinite toate criteriile. Același lucru este valabil în cazul Ciprului, odată ce această țară finalizează cu succes procesul de evaluare Schengen.

Când va adera România la Spațiul Schengen? Evaluare voluntară

În acest context, Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat la finele lunii iunie 2022 că România va solicita la nivel european realizarea unei evaluări voluntare, în luna septembrie a anului curent, privind aderarea la Spaţiul Schengen.

Conform acestuia, în luna septembrie urmează se se realizeze evaluarea împreună cu experţii din statele membre, iar în octombrie 2022, atunci când are loc prima reuniune a Consiliului pentru Justiţie şi Afaceri, să fie prezentate toate detaliile solicitate privind îndeplinirea condițiilor tehnice, astfel încât decizia să fie una favorabilă României.

Aşadar, în urma tuturor demersurilor anunţate, România are mari şanse de aderare la Spaţiul Schengen. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că acquis-ul Schengen pentru România a fost acceptat în totalitate, iar ţara noastră a depus Declarația de Pregătire pentru evaluarea Schengen. În plus, România a îndeplinit în totalitate obligațiile asumate.

Astfel, toate rapoartele Schengen de evaluare a României au fost aprobate, succesiv, în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles. Actul care va consfinţi aderarea la spațiul Schengen este Decizia Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în România.

Citeşte şi Aderarea la OCDE aduce stabilitate financiară pentru România