Producatori

Cardinal, lider în cercetarea și dezvoltarea de compounduri în România

01.06.2017

Compania este lider în cercetarea și dezvoltarea de compounduri la nivel național. Creație a unor ingineri de aeronave din cadrul Politehnicii din București, bazele companiei Cardinal au fost puse în mai 1991, având ca activitate inițială importul de componente electronice pentru producția de televizoare.

Ulterior, compania a continuat cu importul de produse chimice pentru industria de mase plastice, fiind astăzi producător de granule în baza acestor materii prime – Cardinal este o companie specializată în cercetarea, dezvoltarea și producția de compounduri din polimeri și elastomeri termoplastici, pentru o gamă largă de aplicații.

„Într-o țară în care abia se puneau bazele antreprenoriatului trebuia să înțelegi rapid care sunt oportunitățile și care sunt piedicile cauzate de o dezvoltare adesea haotică. Industria aeronautică a intrat în colaps în acei ani și o parte importantă a specialiștilor din acest domeniu a ales două căi: deschiderea unei afaceri pe cont propriu sau emigrarea. Prin Cardinal, noi am ales prima cale. Prima mare încercare a fost renunțarea la cercetarea, proiectarea și construcția în domeniul de top aeronautic. Reorientarea părea oarecum dificilă și departe de aspirații, dar am riscat”, ne-a declarat Florin Teișanu, directorul general al Cardinal.

Istoria Cardinal

Debutând ca importator de componente electronice, în asociere cu Întreprinderea Electronica de pe platforma Pipera, compania a montat prima linie de producție de compounduri în decembrie 1998, într-o hală de 600 mp achiziționată în același an, iar primul produs a fost realizat în ianuarie 1999.

În anul 2008, Cardinal a fost atestată ca unitate de cercetare – dezvoltare și înscrisă în Registrul Unic al Unităților și Instituțiilor de Cercetare-Dezvoltare, parte integrantă din Registrul Central al Potențialilor Contractori.

Cardinal este prima companie din România producătoare de granule SBS, SEBS, EPDM și EVA

„Echipamentele avansate ale laboratorului, ce s-a aflat inițial în secția de producție, au permis experților noștri să deruleze proiecte de cercetare și proiectare de produse noi, pentru a veni în întâmpinarea noilor nevoi ale pieței. Astfel, suntem prima companie din România producătoare de granule SBS, SEBS, EPDM și EVA”, adaugă Florin Teișanu.

În 2009, compania și-a schimbat sediul într-o nouă hală de producție cu fluxuri tehnologice integrate, spații de depozitare materii prime și produse finite, birouri moderne, cu vestiare și spații utilitare adecvate, în suprafața totală de peste 2.000mp. Astfel că, în prezent, Cardinal lucrează cu patru linii de producție, având o capacitate de aproximativ 1.000 t/lună.

Produse cu aplicabilitate în numeroase industrii

Cardinal are cel mai vast portofoliu de granule pe bază de polimeri din România, producând numeroase sorturi din PVC rigid și plastifiat, PVC aliat cu NBR, precum și compounduri pe bază de SBS, SEBS, PP, PS și EVA. Astfel, printr-o gamă extinsă de produse, compania se adresează unui număr mare de industrii, de la automotive și electrocasnice, la cabluri, ambalaje, construcții, încălțăminte, jucării, echipamente de protecție, obiecte sanitare și nu numai.

În plus, Cardinal asigură clienților și consultanță tehnică, servicii de adaptare a produselor existente la cerințele tehnice individuale, precum și proiectarea de produse noi pentru aplicații deosebite.

Compania este acreditată cu  Certificat ISO 9001 și ISO 14001, eliberate de organismul de certificare TUV Hessen, și Excellent SME Romania, eliberat de societatea de asigurări COFACE. Puțin peste jumătate din producție (52%) este destinată pieței interne, restul de 48% adresându-se comerțului intracomunitar și exportului în afara UE.

Dezvoltare și cercetare

„Ca să poți inova, trebuie în primul rând să fii la curent cu cele mai recente tendințe în domeniu, motiv pentru care specialiștii noștri studiază în permanență noile materiale și tehnologii de procesare. Însă adevărata provocare este să poți intui viitoarele nevoi ale pieței și să pregătești soluții pentru probleme care încă nu există”, susține directorul general al Cardinal.

Cardinal a reușit acest lucru atunci când a devenit prima companie românească producătoare de granule pe bază de SBS, SEBS și EVA. Acestea sunt utilizate în industrii precum cea de încălțăminte, echipamente de protecție sau componente auto.

„Pentru că succesul clienților noștri este și succesul nostru, depunem toate eforturile să le oferim un avantaj competitiv”, susține directorul general al companiei.

De asemenea, compania lucrează împreună cu clienții săi fie la personalizarea materialelor existente, fie la dezvoltarea de materiale noi.

„În funcție de aplicația dorită, începem prin identificarea caracteristicilor tehnice și estetice necesare și studierea eventualelor standarde de industrie pe care materialele trebuie să le respecte. Având în spate ani de experiență și numeroase rețete de produse, specialiștii noștri proiectează și testează noi recepturi, până când materialele rezultate îndeplinesc toate criteriile tehnice și de calitate solicitate de client. Tot acest proces este, desigur, facilitat de laboratorul propriu și echipamentele performante de care dispune secția de producție”, spune directorul general al companiei despre activitatea de cercetare-dezvoltare.

Totodată, Cardinal derulează proiecte de cercetare în parteneriat cu institute de cercetare din România, precum ICPI București, ICECHIM București, rezultatele acestor cercetări fiind traduse și în Brevete de Invenție.

Strategia de sustenabilitate a companiei

Cardinal respectă toate cerințele de mediu ale UE, inclusiv legislația REACH și Directiva RoHS. Toate rețetele companiei respectă restricțiile de concentrație pentru substanțele interzise, iar utilizarea metalelor grele a fost eliminată complet, Cardinal asigurându-se că și furnizorii săi respectă legislația privind restricțiile de substanțe periculoase.

„Protecția mediului este inerentă activității noastre, una din valorile care stau la baza sistemului de management integrat calitate-mediu, certificat conform standardelor ISO 9001:2008 și ISO 140001:2009. Prin modul de lucru, conduita personalului și mecanismele de control, ne asigurăm că impactul companiei asupra mediului este nesemnificativ în raport cu limitele permise”, menționează Florin Teișanu.

Totuși, sustenabilitatea nu se rezumă doar la protecția mediului, strategia implementată de companie presupune și menținerea unui echilibru între creșterea economică și gestionarea înțeleaptă a resurselor. De aceea, Cardinal face tot posibilul ca cea mai importantă resursă a companiei, angajații, să beneficieze de un mediu de lucru sigur, o remunerație corectă și beneficii care să îi motiveze, programe de medicina muncii și abonamente la clinici private de prestigiu.

„Echipa noastră este ca o familie numeroasă, cu angajați de toate vârstele, iar mediul creat este unul de susținere și respect reciproc. Un astfel de climat favorizează învățarea ca proces continuu și permite dezvoltarea personală și profesională a tuturor angajaților. La fel cum copiii învață de la părinți, așa și angajații mai tineri sunt instruiți și îndrumați de către cei mai experimentați, care își asumă rolul de mentori”, mai susține directorul companiei.

Echipa Cardinal numără 73 de persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 63 ani, dintre aceștia aproape un sfert fiind specialiști cu studii universitare

În plus, cei 73 de angajați participă periodic la cursuri de specializare și perfecționare, acestea fiind în concordanță cu necesitățile rezultate de evoluția tehnologică a pieței, precum și a evaluării fiecărui angajat în parte. Aceste instruiri sunt externalizate către societăți autorizate sau sunt realizate de persoane calificate din cadrul companiei.

Lider în compounduri în România

Cardinal este lider în domeniul cercetării și dezvoltării de compounduri din România, statut atins în urmă cu mulți ani în care departamentele de producție, cercetare-dezvoltare și cel comercial s-au dezvoltat și au ajuns la maturitate.

Această poziționare se datorează și competenței și experienței personalului, pasiunii pentru domeniu, precum și longevității colaborărilor, unii angajați fiind alături de companie de peste 24 de ani.

„Compania noastră a crescut, în timp, onest și sustenabil datorită efortului colectiv al tuturor oamenilor implicați și dorim, pe această cale, să mulțumim fiecăruia pentru contribuția sa”, completează directorul general al Cardinal.

La succesul înregistrat de Cardinal au contribuit tenacitatea, onestitatea, încrederea, profesionalismul și capacitatea de anticipare.

De asemenea, Cardinal s-a dezvoltat și în ceea ce privește suprafața de desfășurare a activității, în 2016 compania finalizând construcția unei clădiri Laborator de cercetare și testări fizico-mecanice, de 400 mp, unde există un spațiu dedicat componentelor de schimb, sculelor și dispozitivelor pentru o mentenanță performantă, care să permită exploatarea de durată și în condiții optime ale activelor de producție.

Pentru perioada 2017-2018, compania preconizează noi investiții, fiind deja în faza obținerii autorizației de construcție pentru o hală de depozitare de 1.200 mp, cu rampe de încărcare-descărcare. Astfel va fi extins spațiul de producție din hala existentă și se va monta o linie nouă, cu o capacitate de 500 T/lunar care va duce la o creștere a producției cu 50%.

Cum fondurile și programele destinate dezvoltării IMM-urilor din zona București-Ilfov sunt inexistente, toate aceste investiții – care vor depăși valoarea de un milion de euro – vor fi realizate atât din capitalul propriu, cât și prin contractarea de împrumuturi.

„În toată perioada existenței sale, compania Cardinal a avut o politică a investițiilor bazată pe realitatea pieței, pe analiza conjuncturii economice, stagnarea sa fiind de fiecare dată din cauza atingerii capacității maxime de producție. Construirea de noi spații de producție, achiziționarea de noi utilaje, toate au fost făcute motivat de dezvoltarea impusă de cerere, de apariția de noi oportunități în crearea de produse noi, de un nou partener. În acest moment, cifra de afaceri din ultimii 3 ani, în jurul a 50 milioane lei, ne arată că s-a ajuns la nivelul la care o creștere nu poate fi realizată fără o extindere a capacității de producție, cifra de afaceri fiind practic constantă. Anul 2017 va sta sub semnul demarării noului proiect”, încheie Florin Teișanu, directorul general al Cardinal.