Slide

Stiri: Sanatate

Cardul de sănătate, obligatoriu de la 1 februarie

02.01.2015

Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va deveni obligatoriu începând cu data de 1 februarie. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerul Sănătăţii, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face începând cu 1 februarie 2015.

Proiectul mai arată că asiguratul va suporta contravaloarea cardului national de sănătate, precum şi cheltuielile aferente distribuţiei acestuia, în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare.

Eliberarea unui nou card naţional de sănătate se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la Casa de Asigurări de Sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă.

Până la eliberarea unui nou card de sănătate, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate.