Stiri: Agricultura

Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA

Guvernul a înființat Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA

03.12.2018

Guvernul a înființat, în ședința executivului desfășurată la Alba Iulia, Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA. Decizia a fost luată în contextul aniversării centenare a Marii Uniri a României.

Casa Română de Comerț Agroalimentar “UNIREA” reprezintă o societate comercială de interes național. Ea este menită să contribuie pro-activ la implementarea politicii agricole naționale, prin valorificarea potențialului agricol de care dispune țara noastră. De asemenea, se respectă direcțiile strategice ale Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.

Prin urmare, se creează un mecanism național care va asigura achiziția, sortarea, procesarea primară, standardizarea și distribuția către rețele comerciale interne sau de export.

Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA se bazează pe trei piloni de dezvoltare:

1. O rețea națională, în profil teritorial de clustere agricole, care va integra la nivelul uneia sau mai multor UAT-uri, resursele locale de producție agricolă și servicii specifice având în structură cel puțin un centru de colectare/distribuție a produselor.

Funcția de bază este de a asigura inputuri de calitate fermierilor (material semincer, răsaduri, rase animaliere, produse agro-chimice, servici de mecanizare, resurse umane și financiare etc.). De asemenea, se are în vedere și achiziționarea pe loc și la prețul corect al pieței toate produsele agricole rezultate.

2. O rețea de centre regionale de însilozare, depozitare și procesare industrială.

Funcția unui asemenea centru este de asigura sortarea, ambalarea și depozitarea în condiții corespunzătoare a produselor agricole constituind în cantități, sortimente și la calitatea necesare promovării lor ritmice în rețelele comerciale interne, dar și contingentarea pentru operațiuni importante de export.

Se va urmări atât aprovizionarea pieței cu produse proaspete de calitate, dar și creșterea valorii adăugate a produselor prin procesare industrială, conservare etc.

3. O rețea națională de magazine creată în centrele de mare consum. Aceasta va fi capabilă să asigure piața internă cu produse agro-alimentare proaspete și procesate de origine autohtonă care să contribuie și la echilibrarea balanței comerciale sectoriale.

Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA se va baza pe următoarea strategie:

  • integrarea în toate procesele a rezultatelor cercetării, inovării și bunelor practici inclusiv valorificarea bogatei tradiții românești în acest domeniu;
  • atragerea în circuitul economic reglementat și fiscalizat a fermierilor, precum și stimularea mediilor asociative;
  • informatizarea integrală a proceselor de la producție la management
  • creșterea nivelului de calificare și specializare în domeniul producției și procesării agro-alimentare

”Prin intrarea în circuitul economic a societății se poate asigura creșterea eficienței și eficacității activităților de susținere a fermierilor și a fermelor românești pe piețele externe, dar și de satisfacere a cererii pieței interne”, conform Executivului.

Citește și Agricultura montană trebuie să se axeze pe calitate