Slide

Stiri: Energie

Programul Casa Verde Fotovoltaice AFM

Casa Verde 2017: Lista celor admişi în program

22.09.2017

Listele cu persoanele juridice aprobate în cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus, precum și cele cu persoanele fizice acceptate în cadrul Programului Casa Verde au fost publicate pe site-ul AFM. Astfel, ca urmare a aprobării dosarelor de finanțare în ședința Comitetului de Avizare din data de 21 septembrie, Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat listele cu persoanele juridice acceptate în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul Rabla) şi în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus) și cu persoanele fizice aprobate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Programul Casa Verde).

În cadrul Programului Casa Verde – persoane fizice, au fost aprobate 395 cereri de finanțare, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea aferentă programului.

În această etapă, pentru Programul Rabla au fost acceptate 264 de dosare pentru 504 autovehicule.

Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate 21 dosare pentru 82 autovehicule, dintre care 39 autovehicule pur electrice și 43 electrice hibride.

Listele persoanelor juridice acceptate în programe sunt publicate pe site-ul AFM, la secțiunile aferente Programelor Rabla şi Rabla Plus.

Persoanele juridice care au fost acceptate în programe se pot adresa unuia dintre producătorii/dealerii auto validaţi în Programele Rabla şi Rabla Plus 2017.

De asemenea, persoanele juridice interesate pot depune dosare de acceptare în cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus până la data de 29 septembrie 2017.