Energie regenerabila

Casa Verde, un program pentru toţi românii

01.09.2016

În 2016, s-au alocat 95 milioane de lei pentru sistemele de încălzire care utilizează energia verde. Interesul pentru reducerea consumului de energie în România şi pentru protejarea mediului înconjurător este în creştere și, pentru a putea realiza acest lucru, autoritățile au în vedere nu doar marii consumatori, ci şi consumatorii persoane fizice. Astfel, în acest sens, începând din acest an, Guvernul a alocat fonduri de aproximativ 95 de milioane de lei destinate instalării de sisteme de încălzire care utilizează energia regenerabilă şi pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. Aceste fonduri pot fi accesate de persoane fizice, de unităţi administrativ-teritoriale sau de unităţi de cult.

Scopul acestui program îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili, utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Pe lângă beneficiile legate de mediu, acest program are şi o serie de alte beneficii foarte importante, atât pentru proprietarii de case, cât şi pentru economia ţării, prin susţinerea producătorilor din domeniu.

Avantajele programului Casa Verde

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, explica în momentul în care s-a anunţat finanţarea disponibilă pentru programul Casa Verde că acesta va aduce, pe lângă o reducere a facturilor, şi un mare avantaj în dezvoltarea de business-uri.

„Toată această piață este încă într-o fază de pionierat și aș vrea ca, prin măsurile pe care le luăm, să stimulăm și creșterea business-urilor în această zonă. Impulsionarea consumului de materiale de construcții ecologice va crea o piață competitivă în acest sector și sper că va duce, de asemenea, la crearea de noi locuri de muncă”, declara atunci ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Condiţii de eligibitate

În cadrul programului Casa Verde, se acordă, pentru persoanele fizice, până la 6.000 de lei pentru instalarea de panouri solare şi până la 8.000 de lei pentru instalarea de pompe de căldură.

Sunt eligibile persoanele fizice cu domiciliul pe teritoriul României, care sunt proprietare sau co-proprietare a imobilului pentru care se solicită finanţarea. În plus, imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, unei revendicări sau unei proceduri de expropriere.

Pentru Programul „Casa Verde” s-au alocat 44,5 milioane lei pentru finanțarea contractelor în vigoare și 94,7 milioane lei pentru contracte noi și se estimează că în jur de 15.500 de persoane fizice vor beneficia de finanțare, conform Guvernului.

Solicitantul ajutorului financiar oferit de Guvern nu trebuie să aibă obligaţii restante la bugetul de stat sau la cel local şi să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Ce trebuie să cuprindă dosarul de finanţare

Dosarul de finanţare pentru programele Casa Verde va cuprinde o cerere de finanţare nerambursabilă, o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, copie după actul de identitate al solicitantului, extras de carte funciară, documentul eliberat de autoritatea publică locală care atestă adresa imobilului, copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală, certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, precum şi un certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat şi o adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.

Pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă.

Prin program se finanţează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire, cum ar fi instalarea de panouri solare sau instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire, cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Cei care vor să își depună dosarul de finanţare în cadrul programului Casa Verde trebuie să ştie că sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii, va fi depus personal de către solicitant la sediul Agenţiei Judeţene pentru Proţecţia Mediului pe raza căruia îşi are domiciliul.

Sisteme de izolaţie – Casa Verde Plus

Pe lângă Casa Verde, în acest an, Guvernul a aprobat şi programul Casa Verde Plus, prin intermediul căruia sunt finanţate investiţiile care utilizează materiale pentru izolație, cum ar fi cânepa, lâna sau piatra bazaltică, sisteme de acoperișuri, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și sisteme de iluminat ecologice.

Pentru acest program sunt alocate fonduri de 45 de milioane lei.

Programul ”Casa Verde” este completat de ”Casa Verde Plus”, pentru care au fost alocate 45 milioane de lei, din care vor fi finanțate materiale ecologice, sisteme de acoperișuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și altele, potrivit Guvernului.

ROMEPS: Ministerul Mediului a promis că va revizui programul Casa Verde

La începutul lunii august, Florin Hahui, președintele Asociației Producătorilor de Polistiren Expandat din România (ROMEPS), a anunţat că reprezentanții Ministerului Mediului și-au luat angajamentul de a revizui programul Casa Verde Plus.

Decizia vine în urma demersurilor făcute de ROMEPS, prin care asociația atrage atenția că pe lista materialelor ecologice aferentă programului Casa Verde, elaborat de Ministerul Mediului, se găsesc produse de izolație care pot afecta sănătatea, întrucât au o toxicitate extrem de ridicată sau conțin substanțe cu potențial cancerigen.

„Am discutat despre programul Casa Verde atât cu Secretarul de stat Raul Pop, cât și cu reprezentanți din conducerea Administrației Fondului de Mediu. Rămânem fideli dezideratului nostru, acela de a pune la dispoziția autorităților expertiza noastră și de a ne exprima clar și cu fermitate poziția față de forma actuală a proiectului. Credem că atunci când vorbim despre materiale prietenoase cu mediul trebuie să ne asigurăm și că soluțiile sunt sustenabile. Reprezentanții Ministerului și-au luat angajamentul de a revizui anumite aspecte și mai ales de a transparentiza criteriile de selecție a materialelor eligibile. Este important ca, indiferent de materialul termoizolant despre care vorbim, să luăm în calcul sistemul compozit și tehnologia folosită”, a afirmat Florin Hahui, Președinte ROMEPS.