Case de marcat cu jurnal electronic

Case de marcat cu jurnal electronic: Anunţul Ministerului de Finanţe

30.10.2018

Case de marcat cu jurnal electronic: Ministerul Finanțelor Publice a anunţat adoptarea unor măsuri legislative pentru a asigura aplicarea unui tratament preventiv stimulativ şi de îndrumare a contribuabililor, inclusiv după 1 noiembrie 2018.

Scopul acestor schimbări este, conform sursei citate, ca procesul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic să se deruleze fără afectarea activității operatorilor economici și fără aplicarea de sancțiuni, dacă nu există elemente de vinovăție ale contribuabililor.

Case de marcat cu jurnal electronic: Estimări

Dotarea cu noile case de marcat a avut o creştere importantă în ultimele luni. Până la finele anului se estimează că majoritatea operatorilor economici vor fi dotați cu noile aparate cu jurnal electronic.

Case de marcat cu jurnal electronic: Proceduri control

Pentru asigurarea unei coordonări unitare, ministrul Finanțelor a dispus ca eventualele acțiuni de control tematic privind respectarea termenelor de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic, să se realizeze cu informarea prealabilă a MFP, în baza unei proceduri.

Această procedură trebuie să respecte o serie de reguli.

Astfel, în situația în care organele de control efectuează aceste acțiuni de tip preventiv și constată situații în care contribuabilul a realizat toate demersurile pe care le-a avut la dispoziție, iar achiziția aparatului de marcat nu a putut fi realizată din motive independente de voința acestuia, potrivit legii, contribuabilul aflat în această situație, nu poate fi sancționat nici măcar cu avertisment.

„Organele de control practică această abordare deoarece aplicarea unei sancțiuni contravenționale presupune existența unei vinovății a contribuabilului. Dacă aceasta nu există, nu poate fi aplicată nicio sancțiune, nici măcar avertismentul”, conform Ministerului de Finanţe.

Case de marcat cu jurnal electronic: Avertisment

Sursa citată mai precizează că aplicarea în acest mod a prevederilor legale referitoare la sancțiunile contravenționale în situația lipsei vinovăției, pe de o parte, și aplicarea pe de altă parte a avertismentului, în situația în care există vinovăție, dar este vorba de prima abatere, nu se raportează ca perioadă de aplicare la data de 1 noiembrie 2018.

În plus, aceeași abordare este aplicabilă și ulterior acestei date. Astfel, când situația este cea descrisă anterior se vor aplica măsurile prezentate mai jos.

Case de marcat cu jurnal electronic: Stabilirea de termene

Dacă organele de control constată că un contribuabil este în culpă, acestea vor analiza situația de fapt a comerciantului. Prin urmare, ele pot constata, de la caz la caz, cel puțin următoarele situații:

– este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat. În acest caz, organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de instalare foarte scurt.

– Nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia. În această situație, organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare.

Case de marcat cu jurnal electronic: Reluarea controlului

Conform Legii prevenirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de dotare stabilit prin planul de remediere, autoritatea sau instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul. În situația în care se constată neîndeplinirea obligațiilor în termenul acordat, se aplică sancțiunile prevăzute de OUG nr.28/1999.

De asemenea, MFP a mai făcut o precizare importantă. Astfel, conectarea aparatelor de marcat și transmiterea zilnică a informațiilor, se vor efectua după finalizarea procesului de implementare la nivelul tuturor utilizatorilor.

Citeşte şi Rezultate financiare Garanti România 2018: Creştere de 11% a activelor

 

 

Citiți și despre: