Stiri: Economie

Câştigul salarial mediu a crescut în luna martie cu 4,9%

09.05.2014

Câştigul salarial mediu a crescut în luna martie cu 4,9%, la 2.356 lei, comparativ cu nivelul din luna precedent, a anunţat INS. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1706 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 80 lei (4,9%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (7281 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (970 lei).

Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2014 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 104,9%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 127%, cu 6 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna februarie 2014.

În perioada analizată, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale, sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă, tichete cadou şi de vacanţă), realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor natural, precum şi  în activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, captarea, tratarea şi distribuţia apei.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi pe apă, în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), precum şi transporturi aeriene.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial în învăţământ (2,6%), sănătate şi asistenţă socială (1,7%), administraţie publică (0,8%).