Fonduri nerambursabile pentru femei

Câștigul salarial mediu brut pe economie – Septembrie 2018

12.11.2018

Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, în luna septembrie 2018, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 4482 lei, cu 0,7% mai mare decât în luna august 2018.  Salariul net a fost de 2688 lei, în creștere față de luna precedentă cu 19 lei.

Nivelul salariului mediu nominal 2017

Comparativ cu luna septembrie 2017, câstigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13.1%. Domeniile de activitate în care s-au înregistrat cele mai mari valori au fost extracția petrolului brut și a gazelor naturale (6465 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1567 lei).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează:

  • cu 21,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 5,0% şi 10,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului,  alte  activităţi  extractive,  fabricarea  calculatoarelor  şi  a  produselor  electronice  şi  optice,  alte  activităţi  industriale n.c.a., activităţi de editare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare  şi fonduri de pensii;
  • între  2,5%  şi  4,5%  în  fabricarea  produselor  textile,  fabricarea  produselor  din  cauciuc  şi  mase  plastice,  cercetare‐dezvoltare, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,  harnaşamentelor  şi  încălţămintei;  prepararea  şi  vopsirea  blănurilor),  activităţi  de  producţie  cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ  (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

Nivelul salariului mediu nominal. Sectorul bugetar

Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă  s-au înregistrat în  învăţământ  (+3,3%  ca  urmare  a  acordării  sumelor  reprezentând  plata  cu  ora  a  cadrelor  didactice),  în  sănătate şi asistenţă socială (+0,2%), respectiv în administraţie publică (+0,1%).

 

Citește și Salarii turism 2019: Veste bună!