Stiri: Finante

Cât a fost pensia medie, în trimestrul I din 2018?

14.06.2018

Raportul total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10, conform datelor Institutului Naţional de Statistică pentru trimestru I din 2018. Acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 14 la 10 în Botoṣani, Călăraṣi, Dâmboviṭa ṣi Neamṭ.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 503 de lei (860 lei în judeţul Botoṣani, 864 lei Giurgiu, 885 lei Vrancea faţă de 1363 lei în Municipiul Bucureşti, 1356 lei Hunedoara ṣi 1279 lei în judeṭul Braṣov). Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 89,8% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (76,5%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,1%.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG1 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul I 2018, a fost de 812,0 mii persoane, din care:

• 662,6 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 14,1% din totalul pensionarilor din această categorie;

• 147,8 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 42,2% din totalul acestora;

• 1,6 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 0,9% din totalul acestei categorii.