Cât de importantă este guvernanţa corporativă pentru companiile din România?

05.07.2018

În ultima perioadă s-a consemnat o amplificare a nevoii de transparență în mediul de business din ţara noastră, consideră Florentina Șușnea, Managing Partner, PKF Finconta. Acționari, factori interesați și terțe părți și-au exprimat din ce în ce mai mult dorința şi intenţia de a spori, mai ales, transparența informațiilor nefinanciare.

Aceste evoluții se reflectă, parțial, în noua legislație a Uniunii Europene, în reglementările privind cerințele de informare nefinanciară al entităților de interesul public și Directiva privind drepturile acționarilor.

„Din perspectiva factorilor interesați, informațiile credibile privind structurile guvernanței, funcțiile și procesele unei companii au devenit o zonă de interes major în acest context. Acest lucru nu constituie doar baza pentru o gestionare și monitorizare adecvată a companiilor (private sau de stat), dar și un puternic indicator că acestea sunt expuse unui mediu dinamic și complex într-o realitate în evoluție rapidă”, spune Florentina Șușnea, Managing Partner, PKF Finconta.

În urma creșterii cererii părților interesate pentru o mai mare transparență, conducerea companiilor ar trebui să furnizeze informații cu privire la nivelul de maturitate al structurilor de guvernanță, funcțiilor și proceselor. Consiliile de conducere ar trebui să explice şi eficiența acestor sisteme și modul în care acestea răspund așteptărilor părților interesate. Cultura guvernării corecte a unui business joacă, din ce în ce mai mult, un rol important în integrarea bunei guvernanțe corporative într-o organizație.
Provocări

Provocările cu care se confruntă consiliile de administrație și alte organisme de conducere, pe măsură ce revizuiesc și abordează cultura lor de guvernanță corporativă, pot include:

– Lipsa de transparență în ceea ce privește nivelul de maturitate al guvernanței existente privind structurile, funcțiile și procesele companiei

– Incertitudinea cu privire la adecvarea structurilor, funcțiilor, proceselor de guvernare corporativă existente și a culturii organizaționale, având în vedere dimensiunea și calitatea juridică a organizației

– Incertitudinea cu privire la funcționarea eficientă și eficace a structurilor, funcțiilor, proceselor de guvernare și culturii organizaționale existente

– Structurile de guvernanță actuale nu corespund așteptărilor conducerii, investitorilor și altor părți interesate

– Procese inconsistente, incomplete sau redundante, linii de raportare ineficiente și documentația privind guvernanța corporativă inexistentă

Beneficii

  • Transparență îmbunătățită față de nivelul actual de maturitate al structurilor, funcțiilor și proceselor de guvernanță, cât și în ceea ce privește adecvarea structurii organizației, precum și eficacitatea operațională
  • Abordarea modularizată privind entitățile și domeniile de guvernanță corporativă în domeniul de aplicare, metodele utilizate și profunzimea analizei (identificarea diferențelor dintre starea actuală și cea dorită)
  • Criterii de evaluare personalizate, care reflectă standardele internaționale (principiile OCDE) precum și cerințele de reglementare naționale și ale companiei
  • Recomandări detaliate și plan de acțiune pentru a elimina diferențele față de nivelul de maturitate dorit
  • Facilitarea demarării unui dialog privind guvernanța corporativă cu investitorii, clienții și alte părți interesate

 

„Îmbunătățirea climatului de afaceri nu este o opțiune, ci o necesitate, dacă România vrea să-și atingă potențialul de competitivitate. Adoptarea cadrului de reglementare și implementarea elementelor de bază ale guvernanței corportative sunt mijloacele care conduc la acest obiectiv. În consecință, importanța guvernanței corporative va trebui să crească în următorii ani, iar procesul trebuie să fie susținut, pentru companiile cu captial majoritar de stat, atât prin organul legislativ cât și prin cel executiv. Pe de altă parte societățiile comerciale nelistate la Bursa de Valori București (BVB) ar trebui să treacă, în număr tot mai mare, la implementarea structurilor de guvernanță corporativă, având în vedere beneficiile acesteia”, mai afirmă Florentina Șușnea, Managing Partner, PKF Finconta.

Provocarea companiilor locale de a fi competitive pe o piață mereu în schimbare le va orienta către un sistem de guvernanță corporativă eficient, dacă vor să atragă capital financiar și uman.

 

 

Citiți și despre: