Stiri: Economie

Cât de inovative sunt IMM-urile din România?

17.02.2016

În perioada 2012-2014, doar una din opt întreprinderi mici și mijlocii a inovat, această activitate fiind în declin față de perioada 2010 – 2012, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS). Asfel, inovația în întreprinderile din România a înregistrat un declin în perioada 2012-2014, comparativ cu perioada 2010-2012, conform rezultatelor provizorii ale cercetării statistice privind inovația în industrie și servicii.

Din 1.232 întreprinderi mari, 332 au fost inovatoare, ceea ce înseamnă că una din 4 întreprinderi mari a inovat. Din 27.148 întreprinderi mici și mijlocii, 3.313 au fost inovatoare, ceea ce înseamnă că una din 8 întreprinderi mici și mijlocii a inovat.

De asemenea, rezultatele provizorii ale cercetării statistice privind inovația arată că, în perioada 2012-2014, în rândul întreprinderilor din mediul de afaceri, ponderea întreprinderilor care au introdus sau au implementat produse, procese, metode de organizare sau metode de marketing, noi sau îmbunătățite semnificativ a fost de 12,8%, în scădere cu 7,9 puncte procentuale față de perioada 2010-2012.

Din rândul acestora, 6,3% au fost întreprinderi care au aplicat numai metode noi de organizare sau de marketing, în timp ce 3,5% au fost întreprinderi care au introdus sau implementat numai produse și/sau procese noi sau îmbunătățite semnificativ. Din numărul total de întreprinderi 3,0% au introdus atât produse și/sau procese noi cât și metode de organizare și/sau de marketing noi sau îmbunătățite semnificativ.

Conform INS, ponderea întreprinderilor care au implementat metode de organizare și/sau de marketing noi sau semnificativ îmbunătățite a scăzut cu 8,1% puncte procentuale. Ponderea acelor inovatori care au introdus atât produse și/sau procese cât și metode de organizare și/sau de marketing a înregistrat o scădere cu 1,4 puncte procentuale. Dacă în perioada 2010-2012 ponderea întreprinderilor cu produse și/sau procese inovatoare a fost de 1,9%, în perioada 2012-2014 s-a înregistrat o creștere cu 1,6 puncte procentuale.

În perioada 2012-2014, întreprinderile mari cu 250 salariați și peste, spune INS, au fost mai inovatoare decât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), respectiv cu 10 – 249 salariați.

Din numărul întreprinderilor mari, 26,9% au fost inovatoare, în timp ce din rândul întreprinderilor mici și mijlocii numai 12,2% au fost inovatoare.

Față de perioada anterioară 2010-2012, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a înregistrat o scădere cu 13,2 puncte procentuale, de la 40,1% în 2010-2012 la 26,9% în 2012-2014. Aceeași tendință de scădere s-a manifestat și în rândul IMM-urilor inovatoare care, de la o pondere de 19,8% în perioada 2010-2012, au ajuns la o pondere de numai 12,2%, înregistrându-se o scădere cu 7,6 puncte procentuale.