Stiri: Agricultura

Cât lemn s-a exploatat în România, anul trecut?

28.09.2015

Volumul total de lemn exploatat în România, anul trecut, a fost cu 1,2% mai mare comparativ cu anul precedent. Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat că, în anul 2014, operatorii economici atestaţi în exploatarea forestierǎ au raportat un volum de 194.000 de metri cubi de lemn exploatat.

Din volumul de lemn rotund exploatat anul trecut, 42,7% îl reprezintă speciile de răşinoase şi 57,3% speciile de foioase.

Astfel, anul trecut, faţă de anul 2013, s-a raoirtat un avans de 0,9 puncte procentuale a volumului de lemn rotund, creştere datorată, în principal, majorării volumului total de lemn exploatat.

În acelaşi timp, prelucrarea în cherestea a reprezentat principala destinaţie a lemnului rotund exploatat, în procent de 56,3 %, cu 1,6% mai mult faţă de anul anterior.

Totodată, suprafaţa fondului forestier la finele anului trecut, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2013, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare).

Suprafaţa pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional.

În anul 2014 s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 29505 ha, cu 12,3% mai mult faţă de anul 2013.