Cât lemn s-a tăiat în România, în 2014?

27.05.2015

Suprafaţa fondului forestier la finele anului trecut, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2013, a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare), potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Suprafaţa pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional.

În anul 2014 volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu 6,2% faţă de anul 2013. Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor, efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o generaţie la alta, a înregistrat o scădere cu 6,8% faţă de anul 2013.

Din această suprafaţă, tăierile rase (suprafeţe de pe care s-a recoltat în totalitate masa lemnoasă) reprezintă 4,9%.

În anul 2014 s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 29505 ha, cu 12,3% mai mult faţă de anul 2013.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare Centru (19,3% din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,3%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,0%), Nord-Vest (15,1%), Sud-Vest-Oltenia (12,4%), Sud-Muntenia (10,1%), Sud-Est (8,4%) şi Bucureşti-Ilfov (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare Nord-Est (26,1% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (24,6%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare Vest (12,4%), Nord-Vest (11,8%), Sud-Muntenia (9,8%), Sud-Vest-Oltenia (7,7%), Sud-Est (7,2%) şi Bucureşti-Ilfov (0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (25,5% din suprafaţa totală regenerată) şi Centru (16,5%), urmate de regiunile de dezvoltare Sud-Est (16,1%), Nord-Vest (13,1%), VEST (11,9%), Sud-Muntenia (9,6%), Sud-Vest-Oltenia (6,7%) şi Bucureşti-Ilfov (0,6%).

 

 

Citiți și despre: